สำรวจตัวเลือกวีซ่าประเภทต่าง ๆ

วีซ่านักเรียน (Subclass 500) เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย หลังจากที่สำเร็จการศึกษาในออสเตรเลียแล้ว นักศึกษาสามารถยื่นขอ Temporary Graduate Visa (Subclass 485) เพื่ออาศัยและทำงานชั่วคราวในออสเตรเลียแบบเต็มเวลาหลังจบการศึกษา นอกจากนี้ยังมีวีซ่าระยะสั้นหรือวีซ่าชั่วคราวอื่นๆที่อาจเหมาะกับประสบการณ์การศึกษาของคุณมากกว่า


วิธีการสมัครวีซ่านักเรียน

วิธีสมัครวีซ่านักเรียน (Subclass 500) ของออสเตรเลีย สามารถศึกษาจากคู่มือนี้ที่มีคำอธิบายทีละขั้นตอน