เนื้อหาหลัก

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในออสเตรเลีย 

การศึกษาภาษาอังกฤษในออสเตรเลียนั้นเป็นมากกว่าแค่การจดจำคำศัพท์ในห้องเรียน  การเรียนการสอนในออสเตรเลียจะช่วยให้คุณมีทักษะสำหรับชีวิต ยิ่งไปกว่านั้น คุณจะยังได้เรียนหนึ่งในภาษาที่ผู้คนทั่วโลกใช้กันมากที่สุดในสภาพแวดล้อมนานาชาติอย่างแท้จริง ที่คุณจะได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับนักศึกษาจากประเทศต่างๆและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงานร่วมกับผู้คนจากภูมิหลังแบบต่าง ๆ รวมถึงสามารถเข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

นักศึกษาที่เรียนหลักสูตร ELICOS (หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ) จะได้รับความคุ้มครองแบบเดียวกันกับนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนหลักสูตรอื่นๆ หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษในออสเตรเลีย มั่นใจได้ว่าได้รับการออกแบบมาให้ตรงกับข้อกำหนดของวีซ่านักเรียน ได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลียว่า ผู้ที่มาเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ สามารถถือเป็นวีซ่านักเรียนได้ 

ออสเตรเลียเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษมากมายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการแบบต่าง ๆ ของนักเรียนและนักศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ ดังข้อมูลด้านล่างนี้: 

ภาษาอังกฤษทั่วไป

เป้าหมายของคุณ: คุณอยากพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษทั่วไปเพื่อ:

 • ปูพื้นฐานไปสู่หลักสูตรที่มีระดับสูงกว่า
 • ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • การเดินทาง
 • เพื่อการทำงาน
 • เพื่อหางานชั่วคราวในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ลักษณะของหลักสูตร: หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปเน้นไปที่ทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะการพูดและการฟัง

ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ (EAP)

เป้าหมายของคุณ: คุณต้องการศึกษาในโรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (VET หรือ TAFE) หรือมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียในอนาคตอันใกล้

ลักษณะของหลักสูตร: EAP ช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรหลักเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรดังกล่าวช่วยให้คุณได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา 

ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (ESP)

เป้าหมายของคุณ: คุณอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการทำงานหรือการศึกษาเฉพาะทาง  รวมถึงเพื่อฝึกงาน

ลักษณะของหลักสูตร: หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางจะเน้นทักษะการพูดและเขียนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับบริบทด้านสายอาชีพหรือด้านวิชาการเฉพาะด้าน ตัวอย่างหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางแบบต่าง ๆ วัตถุประสงค์เพื่อ:

 • ธุรกิจ
 • การเรียนการสอน
 • สุขภาพ
 • กฎหมาย
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การเตรียมตัวสอบ

เป้าหมายของคุณ: คุณอยากเตรียมตัวเพื่อสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS TOEFL TOEIC หรือ Cambridge First Certificate

ลักษณะของหลักสูตร: หลักสูตรเหล่านี้จะช่วยให้คุณเตรียมตัวสำหรับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ  

การสอนภาษาอังกฤษ 

เป้าหมายของคุณ: คุณอยากสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา และทำงานในโรงเรียนหรือสถานศึกษาแบบอื่น ๆ ในประเทศของคุณ

ลักษณะของหลักสูตร: หลักสูตรเหล่านี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณเพื่อสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา  ทั้งนี้ มีหลักสูตรมากมายให้ได้ศึกษากัน แต่ที่ได้รับความนิยม ได้แก่:  

 • TESOL (การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น)
 • TEFL (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
 • EfTC (การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก)
 • Cambridge CELTA หรือ DELTA (ซึ่งยังเป็นที่รู้จักกันในนามว่าประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น – ซึ่งก่อนหน้านี้เรียกกันว่าประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษแบบเรียนและท่องเที่ยวไปด้วย

เป้าหมายของคุณ: คุณอยากเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น พร้อมท่องเที่ยวไปด้วย หรืออยากเรียนภาษาอังกฤษระหว่างที่เดินทางมาฝึกอบรมที่ออสเตรเลีย

ลักษณะของหลักสูตร: หลักสูตรนี้จะผนวกการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปเข้ากับกิจกรรมกีฬา สังคม ท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรม หรือการฝึกอบรมด้านสายอาชีพ

Visitor visa กำหนดไว้สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนด้านธุรกิจ วีซ่าดังกล่าวอนุญาตให้เรียนหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนไม่เกิน3 เดือนได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Visitor visa ได้ที่นี่

ค้นหาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

or
Select field of study down arrow
Select level of studydown arrow
Select region of Australia down arrow
chatbot avatar laugh Need help to search? CHAT CLOSE

ค้นพบเพิ่มเติม