วีซ่าประเภทอื่น ๆ

สํารวจตัวเลือกของคุณสําหรับวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าฝึกอบรม หรือวีซ่าทํางานพร้อมท่องเที่ยว

เนื้อหาหลัก

alt_route
ตัวเลือกวีซ่าอื่น ๆ สําหรับการศึกษาหรือการฝึกอบรมในออสเตรเลีย

วีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าที่ต้องมีในการไปศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม วีซ่าประเภทอื่นอาจเหมาะกับแผนเป้าหมายของคุณมากกว่า

วีซ่าท่องเที่ยว (Subclass 600), วีซ่าท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ (Subclass 601) และ eVisitor (Subclass 651) 

วีซ่านักท่องเที่ยวอนุญาตให้คุณสามารถเรียนได้ไม่เกิน 3 เดือน นักท่องเที่ยวสามารถใช้วีซ่านี้เพื่อเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS) เป็นเวลา 10 สัปดาห์

หากต้องการยื่นวีซ่าประเภทนี้ คุณต้อง:  

  • ผ่านข้อกำหนดด้านความประพฤติและสุขภาพ และ  
  • แสดงหลักฐานว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะสนับสนุนตัวเองในระหว่างที่คุณพำนักอยู่ในออสเตรเลีย 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายใน  

วีซ่าฝึกอบรม (Subclass 407) 

วีซ่าฝึกอบรมเป็นวีซ่าชั่วคราวที่อนุญาตให้คุณเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมในออสเตรเลียได้นานถึง 2 ปี  

ด้วยวีซ่านี้ คุณสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมทางอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะสําหรับงานปัจจุบันของคุณ สาขาการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสาขาความเชี่ยวชาญ หรือในโปรแกรมการฝึกอบรมการพัฒนาวิชาชีพในออสเตรเลีย 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายใน 

วีซ่าทํางานและท่องเที่ยว (Subclass 462) และวีซ่าทํางานและท่องเที่ยว (Subclass 417) 

โปรแกรม Working Holiday Maker (WHM) มีวีซ่าให้เลือกสองแบบ ได้แก่ วีซ่าทํางานและท่องเที่ยว Subclass 462 และ Subclass 417 

ผู้ถือวีซ่าอาจทํางานและศึกษาระยะสั้น (ไม่เกิน 4 เดือน) เช่น การเรียนภาษาอังกฤษช่วงที่ท่องเที่ยวอยู่ในออสเตรเลีย  

การยื่นวีซ่าประเภทนี้ คุณต้อง:  

  • มีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุจากประเทศที่มีสิทธิ์ยื่นวีซ่าประเภทนี้
  • อายุระหว่าง 18 ถึง 30 หรือ 35 ปี (ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณถือหนังสือเดินทาง) ณ เวลาที่ขอวีซ่า
  • บุตรที่อยู่ในอุปการะไม่สามารถร่วมเดินทางไปด้วย
  • ผ่านข้อกำหนดด้านความประพฤติและสุขภาพ และ 
  • มีเงินทุนเพียงพอสําหรับค่าโดยสารเครื่องบินและเพื่อสนับสนุนการอยู่อาศัยในออสเตรเลียของคุณ 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Working Holiday Maker ได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายใน 

สำรวจตัวเลือกวีซ่าเพิ่มเติม 

สํารวจตัวเลือกวีซ่าของคุณสําหรับการเรียนในออสเตรเลียได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายใน 

หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเข้าเมืองอย่างมืออาชีพพร้อมกับการสมัครขอวีซ่าของคุณ โปรดดูได้ที่ OMARA Register เพื่อค้นหาตัวแทนการย้ายถิ่นที่ได้รับการจดทะเบียน หรือค้นหาเพิ่มเติมว่าใครสามารถให้ความช่วยเหลือด้านวีซ่าและย้ายถิ่นฐานได้บ้าง