เนื้อหาหลัก

มีทุนการศึกษา เงินช่วยเหลือ และทุนการศึกษาบางส่วนมากมายที่สามารถช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับการศึกษาในออสเตรเลียของคุณ มีทั้งทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย ทุนการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงทุนสนับสนุนอื่นๆจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย

โปรแกรมทุนรัฐบาลออสเตรเลีย (AAS) เป็นที่รู้จักกันดีและมีการแข่งขันสูง ทุนดังกล่าวมอบเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลให้แก่นักศึกษาที่เดินทางมาจากประเทศกำลังพัฒนา ผู้ซึ่งสามารถแสดงถึงความเป็นผู้นำและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งทุนนี้ออกแบบมาเพื่อเสริมทักษะและความรู้ที่จำเป็นแก่นักศึกษา เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ดังกล่าวกลับไปยังบ้านเกิดและมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศของตนเองเมื่อสำเร็จการศึกษา  

Destination Australia

ทุน Destination Australia (DAP) ของรัฐบาลออสเตรเลีย เป็นโปรแกรมของรัฐบาลออสเตรเลียที่สนับสนุนเงินทุนแก่สถาบันการศึกษาที่มีสิทธิ เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติ ไปเรียนในสถาบันแถบภูมิภาคต่าง ๆ ของออสเตรเลีย ทุนการศึกษา Destination Australia จะให้นักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ตั้งแต่ประกาศนียบัตร IV ไปจนถึงปริญญาเอก เป็นเวลาสูงสุด 4 ปีในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของออสเตรเลีย หมายความถึงสถานศึกษาที่ตั้งอยู่นอกเมืองใหญ่ๆของออสเตรเลีย

โปรแกรมการฝึกอบรมงานวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย (RTP)

โปรแกรมการฝึกอบรมงานวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย (RTP) ให้การสนับสนุนนักศึกษาออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติในการทำงานวิจัยระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกอบรมงานวิจัยได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาออสเตรเลีย ทั้งนี้ คุณสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาเหล่านี้ได้โดยตรงกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

ทุนการศึกษาของสถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษาของออสเตรเลียมักมีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีสิทธิโดยอิงตามผลการเรียนที่ดี คุณสามารถค้นหาทุนการศึกษาของสถาบันการศึกษาได้ในเครื่องมือช่วยค้นหาหลักสูตรของเรา หากคุณไม่พบทุนการศึกษาที่คุณกำลังมองหาอยู่ คุณควรติดต่อฝ่ายรับสมัครนักศึกษาหรือสำนักงานนานาชาติของสถาบันการศึกษาที่คุณสมัครเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากสหราชอาณาจักร 

มีทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษาที่มาจากสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะ 

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากสหรัฐฯ

นักศึกษาสหรัฐฯ มักสามารถนำ US Financial Aid ของตนเองมาใช้กับสถาบันการศึกษาในออสเตรเลียได้ ซึ่งรวมไปถึงการศึกษาในต่างประเทศหนึ่งหรือสองภาคการศึกษา 

องค์กรการกุศลระดับสากลหลายแห่งมอบทุนการศึกษาสหรัฐฯ สำหรับการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งรวมไปถึงโครงการ Fulbright คุณสามารถดูทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาในต่างประเทศทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) รวมไปถึงทุนการศึกษาสำหรับทหารและทหารผ่านศึกของสหรัฐฯ

ทั้งนี้ คุณต้องสมัครขอรับทุนการศึกษาเหล่านี้ในประเทศบ้านเกิดของคุณ

ค้นพบเพิ่มเติม