วีซ่านักเรียน (Subclass 500)

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่านักเรียน (Subclass 500) ประเภทของหลักสูตรที่ไปเรียน ข้อจำกัดด้านชั่วโมงการทำงาน และค่าธรรมเนียมการสมัคร

เนื้อหาหลัก


วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้:

local_library
การศึกษา

เข้าเรียนที่สถาบันการศึกษาของออสเตรเลีย

group_add
ครอบครัว

นำคู่สมรส บุตร หรือบุตรของคู่สมรสมาด้วยได้

house
การพำนัก

สามารถพำนักในออสเตรเลียได้ตามระยะเวลาของหลักสูตร (สูงสุด 5 ปี) และสามารถเดินทางเข้าออกออสเตรเลียได้

work
การทำงาน

ทำงานได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ขณะเรียนอยู่ในหลักสูตร สำหรับนักศึกษาที่เรียนปริญญาโทแบบทำวิจัยหรือปริญญาเอก จะไม่มีข้อจำกัดเรื่องชั่วโมงการทำงาน

ประเภทของหลักสูตรการเรียน

วีซ่านักเรียน (Subclass 500) อนุญาตให้คุณเข้าศึกษาในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้:

คุณจะต้องมีการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการฝึกอบรมของออสเตรเลียก่อน และเมื่อได้รับใบยืนยันการลงทะเบียนจากสถาบัน (Confirmation of Enrolment) หรือเรียกว่า CoE จึงจะสามารถสมัครขอวีซ่านักเรียนได้   ข้อมูลเกี่ยวกับสมัครเรียนเข้าไปดูได้ที่หน้าวิธีการสมัครเรียน 

ข้อจำกัดด้านการทำงานสำหรับวีซ่านักเรียน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2023 มีการจำกัดจำนวนชั่วโมงการทำงานในระหว่างภาคการศึกษาสามารถทำงานได้ 48 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของวีซ่านี้ได้ วีซ่านักเรียนของคุณอาจถูกยกเลิก 

สำหรับนักศึกษาที่เรียนปริญญาโทแบบทำวิจัยหรือปริญญาเอก จะไม่มีข้อจำกัดเรื่องชั่วโมงการทำงาน 

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้ทำงานด้านดูแลผู้สูงวัย (aged care) มาตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2023 สามารถทำงานดังกล่าวต่อไปแบบไม่จำกัดชั่วโมงได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2023 

ระบบตรวจสอบสถานะวีซ่าทางออนไลน์ (VEVO) เพื่อดูเงื่อนไขการทำงานที่มีผลเกี่ยวข้องกับวีซ่าของคุณ   

นักศึกษาต่างชาติจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานของออสเตรเลีย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าการทำงานในออสเตรเลีย

ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาที่ใช้พิจารณา 

ออสเตรเลียคิดค่าธรรมเนียมในการสมัครวีซ่านักเรียนเริ่มต้นที่ AUD$650 ต่อครั้ง* ยกเว้นผู้สมัครจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ระยะเวลาในการพิจารณาใบสมัครวีซ่านักเรียนนั้นอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละคน สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประเภทต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายใน นอกจากนี้ คุณยังสามารถศึกษาเคล็ดลับที่จะช่วยให้การพิจารณาวีซ่าของคุณเร็วขึ้น  

*ค่าธรรรมเนียม ณ เดือนกรกฎาคม 2023 

เงื่อนไขของวีซ่านักเรียน

มีเงื่อนไขสำคัญบางประการของวีซ่าที่คุณจำเป็นต้องรับทราบ:

  • แจ้งที่อยู่ของคุณในออสเตรเลียให้สถาบันการศึกษาของคุณได้ทราบภายใน 7 วันหลังจากที่เดินทางมาถึงออสเตรเลีย
  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักสูตร เข้าชั้นเรียนและมีความก้าวหน้าในหลักสูตรที่เรียน– ต้องแจ้งสถาบันที่คุณเรียนอยู่ หากป่วยหรือติดธุระ ไม่สามารถมาเรียนได้
  • ขณะเรียน อย่าทำงานเกินจำนวนชั่วโมงที่วีซ่าของคุณกำหนดไว้
  • ต้องมี ประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่คุณพำนักอยู่ในออสเตรเลีย และ  
  • ไม่พำนักอยู่ในออสเตรเลียเกินกว่าเวลาที่วีซ่ากำหนดไว้ 

ระบบตรวจสอบสถานะวีซ่าทางออนไลน์ (VEVO) เพื่อดูเงื่อนไขการทำงานที่มีผลเกี่ยวข้องกับวีซ่าของคุณ 

‘แพ็คเกจคอร์ส’ ในวีซ่านักเรียน (Subclass 500) 

วีซ่านักเรียน (Subclass 500) สามารถให้คุรสมัครเรียนสองหลักสูตรขึ้นไป ซึ่งมีเกณฑ์การผ่านจากหลักสูตรหนึ่งไปยังอีกหลักสูตรหนึ่งอย่างชัดเจน รูปแบบนี้เรียกว่าแพ็คเกจคอร์ส 

คุณจะต้องมีเอกสารยืนยันการลงทะเบียน (CoE) สำหรับแต่ละหลักสูตรที่คุณวางแผนจะเรียน หลักสูตรสุดท้ายที่คุณจะเรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจคอร์สจะถือเป็นหลักสูตร หลักของการศึกษาของคุณ

สำหรับการสมัครวีซ่า กระทรวงกิจการภายในจะยึดตามหลักสูตรหลักของการศึกษาของคุณ ในการกำหนดว่าคุณจะต้องยื่นหลักฐานทางการเงินและผลภาษาอังกฤษหรือไม่ อย่างไร

การสมัครวีซ่านักเรียนที่มีแพ็กเกจคอร์ส ช่วงเวลาว่างระหว่างแต่ละคอร์สจะต้องน้อยกว่าสองเดือนตามปฏิทิน ช่วงเวลาว่างที่ว่านี้อาจมีระยะเวลานานกว่าที่ระบุได้ (3-4 เดือน) หากเรียนคอร์สแรกเสร็จสิ้นในช่วงปลายปีการศึกษาของออสเตรเลีย (พฤศจิกายน) และคอร์สรต่อไปจะเริ่มต้นเรียนในปีการศึกษาถัดไป (กุมภาพันธ์) 

ระยะเวลาในการอนุมัติวีซ่าของแพ็คเกจคอร์สนั้นจะใช้เวลามาตรฐานตามปรกติ ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเส้นทางการเรียนยอดนิยม (หรือการเรียนแพ็กเกจคอร์ส) สามารถไปที่หน้า Pathway 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ระบบตรวจสอบสถานะวีซ่าทางออนไลน์ (VEVO) ช่วยให้ผู้ถือวีซ่าตรวจสอบเงื่อนไขวีซ่าของตนเองได้ 

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อกระทรวงกิจการภายใน

เมื่อยื่นสมัครขอวีซ่าไปแล้ว กระทรวงกิจการภายใน สามารถตัดสินพิจารณาผลวีซ่า เมื่อไหร่ก็ได้ หากใบสมัครและเอกสารขอวีซ่าของคุณไม่สมบูรณ์ การสมัครวีซ่าของคุณอาจถูกปฏิเสธได้ ดังนั้น หากคุณไม่สามารถยื่นผลภาษา หรือทำขั้นตอนต่างๆได้ครบภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้แนบหลักฐานขั้นตอนการสมัครขอวีซ่าที่คุณได้ดำเนินการไปแล้วใน ImmiAccount สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม  เข้าไปที่เว็บไซต์กระทรวงกิจการภายใน

คุณสามารถยื่นสมัครขอวีซ่านักเรียนได้ทุกเวลา อย่างไรก็ตาม ควรยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารครบถ้วนอย่างน้อย 8 สัปดาห์ล่วงหน้าก่อนวันเริ่มเรียน

หากคุณได้วีซ่านักเรียนไปแล้ว สถาบันการศึกษาของคุณจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเอกสาร CoE ใหม่ของคุณกับทางกระทรวงกิจการภายในเอง อย่างไรก็ตาม หากกระทรวงกิจการภายในยังอยู่ระหว่างช่วงการพิจารณาออกวีซ่านักเรียนให้คุณอยู่ คุณควรส่ง CoE ใหม่ของคุณให้กับแผนกวีซ่าโดยเร็วที่สุดผ่านระบบ ImmiAccount

 

หาก CoE ใหม่ของคุณเป็นการเรียนหลักสูตร ที่มีวุฒิระดับต่ำกว่า CoE เดิม คุณอาจต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนใหม่ กรอบคุณวุฒิการศึกษาของออสเตรเลียจะเป็นสิ่งกำหนดระดับของหลักสูตร