เนื้อหาหลัก

โปรแกรม Study Abroad 

โปรแกรม Study Abroad ในออสเตรเลียเปิดโอกาสให้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียหนึ่งหรือสองภาคการศึกษา พร้อมได้รับหน่วยกิตทางวิชาการที่สามารถนำไปนับรวมกับการเรียนปริญญาที่ประเทศของคุณได้ ซึ่งการจัดการหน่วยกิตที่เฉพาะเจาะจงจะแตกต่างกันไปตามโปรแกรมและความก้าวหน้าของเรียนของคุณ และต้องได้รับการจัดสรรเป็นรายบุคคล  

ทําไมถึงต้องลงเรียนในหนึ่งภาคการศึกษาของโปรแกรม Study Abroad  

โปรแกรม Study Abroad ให้โอกาสคุณในการลงเรียนหลักสูตรหรือวิชาเลือกที่คุณจะไม่สามารถลงเรียนในประเทศของคุณได้ เช่น การศึกษาเกี่ยวกับชนพื้นเมืองของออสเตรเลียในประเทศหรือวิชาในสาขาเอกของคุณซึ่งมีมุมมองในแบบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่แตกต่างออกไป นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ช่วงปิดเทอมเพื่อสํารวจออสเตรเลียและเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมของการอาศัยอยู่ในประเทศใหม่นี้ได้ 

จะลงเรียนได้อย่างไร 

คุณจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนของโปรแกรม Study Abroad ให้กับมหาวิทยาลัยออสเตรเลียโดยตรงในช่วงระยะเวลาการศึกษาในออสเตรเลีย (หนึ่งหรือสองภาคการศึกษา) อย่างไรก็ตาม หลายโปรแกรมจะช่วยให้คุณได้รับความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ ที่คุณอาจได้รับอยู่แล้วผ่านทางมหาวิทยาลัยในประเทศบ้านเกิดของคุณต่อไปได้  

โปรแกรม Study Abroad บางโครงการได้รับการจัดการภายใต้ข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างมหาวิทยาลัยที่ประเทศของคุณกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในออสเตรเลีย คุณสามารถจัดการได้อย่างอิสระโดยสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยออสเตรเลียที่คุณเลือกได้โดยตรง โปรดดูเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมและให้แน่ใจว่าคุณได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยในประเทศของคุณ  

หน่วยกิตของหลักสูตร 

ด้วยการจัดการหน่วยกิตสําหรับสถาบันการศึกษา คุณควรจะสามารถนับรวมหน่วยกิตของการศึกษาที่สำเร็จในออสเตรเลียเข้ากับระดับปริญญาตรีในประเทศของคุณได้ บางหลักสูตรที่ศึกษาสำเร็จในโปรแกรม Study Abroad นั้นอาจไม่สามารถนับรวมเข้ากับคุณวุฒิในประเทศของคุณได้ อย่าลืมค้นคว้าและได้รับการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัยในประเทศของคุณก่อนที่จะเริ่มเรียนในออสเตรเลีย  

ค้นหาโปรแกรม Study Abroad ได้จากที่ไหน  

ค้นหาหลักสูตรได้โดยใช้เครื่องมือช่วยค้นหาหลักสูตรของเราและสอบถามกับทางมหาวิทยาลัยที่คุณเลือกโดยตรง 

โปรแกรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียมีเครือข่ายความร่วมมือที่ครอบคลุมทั่วโลก ข้อตกลงความร่วมมือหลายฉบับอนุญาตให้ ‘แลกเปลี่ยน’ นักศึกษากันได้ ซึ่งทําให้นักศึกษาชาวออสเตรเลียสามารถศึกษาที่อื่น ๆ และนักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียได้  

ทําไมถึงต้องลงเรียนในโปรแกรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

เฉกเช่นเดียวกับโปรแกรมการศึกษาในต่างประเทศ โปรแกรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนยังช่วยให้คุณสามารถลงเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ได้หลายหลักสูตร ลองเรียนสาขาเอกของคุณในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไป และพบปะผู้คนใหม่ ๆ จากออสเตรเลียและทั่วโลก คุณยังสามารถใช้ช่วงปิดเทอมเพื่อสํารวจออสเตรเลียได้อีกด้วย! 

จะลงเรียนได้อย่างไร 

นักศึกษาของโปรแกรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับมหาวิทยาลัยที่รับเข้าศึกษาในออสเตรเลีย แต่จะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนสําหรับโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนให้กับทางมหาวิทยาลัยในประเทศของนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษาในออสเตรเลีย  

หน่วยกิตของหลักสูตร 

ด้วยการจัดการหน่วยกิตสําหรับสถาบันการศึกษา คุณอาจสามารถนับรวมหน่วยกิตของการศึกษาที่สำเร็จในออสเตรเลียเข้ากับระดับปริญญาตรีในประเทศของคุณได้ แค่ขอให้แน่ใจว่าคุณได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยของคุณก่อนที่คุณจะไปศึกษาต่อในออสเตรเลีย 

จะหาโปรแกรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้จากที่ไหน 

ให้สอบถามกับทางมหาวิทยาลัยของคุณเกี่ยวกับข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในออสเตรเลียดู  

คุณสมบัติ 

โปรแกรม Study Abroad และนักศึกษาแลกเปลี่ยนอาจกําหนดคุณสมบัติเหมาะสมไว้โดยพิจารณาจาก:  

  • ความสําเร็จทางวิชาการ 
  • ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
  • วิชาบังคับที่ได้ศึกษาสำเร็จไปแล้ว และ 
  • ระยะเวลาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในประเทศของคุณ 

นอกจากนี้ คุณยังต้องสมัครขอวีซ่านักเรียน (Subclass 500) เพื่อศึกษาต่อในออสเตรเลีย