เนื้อหาหลัก

ปกติแล้วจะมีข้อกําหนดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสําหรับการเรียนหรือการทํางานในออสเตรเลีย

คุณจะต้องตรวจสอบประเภทของวีซ่าที่คุณต้องการสมัครที่เว็บไซต์กระทรวงกิจการภายในของรัฐบาลออสเตรเลีย ในหน้าวีซ่าแต่ละประเภทจะระบุระดับภาษาอังกฤษที่คุณต้องมีและหลักฐานที่คุณต้องแสดง

หนึ่งในข้อกําหนดของวีซ่านักเรียน (Subclass 500) คือแสดงหลักฐานความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคุณ 

ในการแสดงระดับทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณ คุณจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้: 

  • หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นพลเมืองของ (และถือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุซึ่งออกให้โดย) สหราชอาณาจักร* สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ หรือสาธารณรัฐไอร์แลนด์ *ไม่รับหนังสือเดินทางสัญชาติบริติช (โพ้นทะเล)
  • ใบรับรองผลอย่างใดอย่างหนึ่งจากการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการอนุมัติตามรายการด้านล่าง 

การทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการอนุมัติ

กระทรวงกิจการภายในของรัฐบาลออสเตรเลียยอมรับคะแนนจากการทดสอบต่อไปนี้ซึ่งดําเนินการโดยศูนย์ทดสอบที่ปลอดภัยตามข้อกําหนดทางภาษาอังกฤษของวีซ่า: 

*ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2022 IELTS One Skill Retake (OSR) จะมีให้บริการสําหรับผู้เข้าสอบบางราย OSR ช่วยให้คุณสามารถสอบหนึ่งใน 4 ทักษะซ้ำได้ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การเขียน การพูด หรือการฟัง (เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)

^ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2023 เป็นต้นไป TOEFL iBT จะไม่ให้บริการสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ด้านวีซ่าออสเตรเลียอีกต่อไปจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม

เพื่อวัตถุประสงค์ด้านวีซ่าออสเตรเลีย กระทรวงกิจการภายในจะยอมรับผลสอบ IELTS ที่มี OSR ยกเว้นวีซ่า Subclass 476, 482 และ 485 ซึ่งต้องการคะแนนจากการสอบเพียงครั้งเดียว

ดูว่าหลักฐานใดที่คุณต้องแสดง:

การทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ (ที่บ้าน)

ผู้ให้บริการจัดการทดสอบบางรายมีตัวเลือกให้คุณสามารถสอบได้ที่บ้านหรือทางออนไลน์ได้ เช่น TOEFL iBT – Special Home Edition, OET@Home, IELTS Indicator และ IELTS Online อย่างไรก็ตาม กระทรวงกิจการภายในของรัฐบาลออสเตรเลียไม่ยอมรับคะแนนจากการทดสอบเหล่านี้หรือการทดสอบ "ที่บ้าน" หรือ "ออนไลน์" อื่น ๆ