เนื้อหาหลัก


ตัวเลือกการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของคุณ

people
ตัวต่อตัว

ที่หนึ่งในวิทยาเขตนานาชาติของออสเตรเลีย วิทยาเขตของพันธมิตร หรือวิทยาเขตของหลักสูตร Pathway ทั่วโลก

devices
ออนไลน์

ตั้งแต่หลักสูตรพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน (micro-credential) และหลักสูตรระยะสั้น ไปจนถึงวิชาและคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ

lan
ข้อตกลง ‘Twinning’

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาต่างประเทศบางส่วนในออสเตรเลีย

การศึกษาออนไลน์

ออสเตรเลียช่วยให้คุณเข้าถึงการศึกษาระดับโลกเรียนออนไลน์ได้จากทุกที่ในโลก คุณสามารถเลือกจากหลักสูตรระยะสั้นกับ Micro-credential ไปจนถึงระดับปริญญาเต็มรูปแบบ

การศึกษาออนไลน์มีข้อได้เปรียบบางประการ:

 • คุณสามารถศึกษาที่ไหนและเมื่อไรก็ได้ตามที่คุณจัดสรรเวลาให้ตัวเอง และสร้างสมดุลระหว่างการเรียนรู้ของคุณกับภาระกิจด้านอื่น ๆ เช่น ครอบครัวกับการทํางานได้
 • คุณยังคงสามารถเข้าถึงคุณวุฒิระดับโลกของออสเตรเลียและเรียนรู้จากนักวิชาการชั้นนําได้
 • สําหรับหลักสูตรภายใต้กรอบคุณวุฒิการศึกษาของออสเตรเลีย คุณสามารถสำเร็จการศึกษาด้วยคุณวุฒิแบบเดียวกันกับที่คุณจะได้รับจากการเรียนที่วิทยาเขต
 • คุณสามารถประหยัดเงินจากค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นฐานโดยการเรียนรู้อยู่ที่บ้าน
 • คุณสามารถเข้าถึงโอกาสในการเรียนหลักสูตรเพิ่มเติมต่าง ๆ เช่น โครงการฝึกงาน Study Australia Industry Experience Program (SAIEP)

TNE ของออสเตรเลียรอบโลก

โปรแกรมการศึกษาระดับนานาชาติ (TNE) ให้บริการโดยสถาบันการศึกษาของออสเตรเลียที่มีวิทยาเขตนอกประเทศออสเตรเลีย 

TNE ของออสเตรเลียอาจมีคุณวุฒิเต็มรูปแบบหรือการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้คุณสําหรับการเข้าสู่ (Pathway) ระบบคุณวุฒิของออสเตรเลีย ด้วย TNE คุณสามารถสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิออสเตรเลียเต็มรูปแบบได้โดยไม่ต้องเดินทางออกไปไกลบ้านมากนัก โปรแกรม TNE บางโปรแกรมจะช่วยให้คุณสามารถสำเร็จการศึกษาส่วนหนึ่งในวิทยาเขตของออสเตรเลียได้ 

TNE มีประโยชน์ที่เห็นได้ชัดดังนี้: 

 • โปรแกรม TNE ของออสเตรเลียทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวดเช่นเดียวกับหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีให้เรียนในออสเตรเลีย 
 • คุณสามารถเข้าถึงคุณวุฒิระดับโลกของออสเตรเลียและเรียนรู้จากนักวิชาการชั้นนําได้ 
 • นายจ้างจะให้คุณค่ากับการเรียนรู้ประสบการณ์ของคุณอย่างมากในหลายประเทศ 
 • คุณสามารถศึกษาในประเทศบ้านเกิดของคุณและหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นฐานสําหรับการศึกษาบางส่วนหรือทั้งหมดได้ 

หลักสูตร Twinning, ปริญญาคู่ และปริญญาควบ 

TNE เหล่านี้ประกอบไปด้วยการศึกษาที่นําเสนอโดยสถาบันการศึกษาสองแห่ง ซึ่งมักอยู่ในประเทศที่แตกต่างกัน (เช่น ประเทศบ้านเกิดของคุณกับออสเตรเลีย) 

หลักสูตรเหล่านี้ช่วยให้คุณจบการศึกษาด้วยคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่ง ซึ่งเรียกว่าหลักสูตรปริญญาหลายใบหรือ ‘ปริญญาควบ’ โดยปกติแล้วคุณจะศึกษาเป็นระยะเวลาหนึ่งกับสถาบันแต่ละแห่ง เมื่อเรียนจบจากที่สถาบันหนึ่ง ก็จะเป็นที่ยอมรับของอีกสถาบันอีกแห่งที่ทำโปรแกรมร่วมกัน

หลักสูตรเหล่านี้ให้โอกาสได้สัมผัสกับวัฒนธรรม ภาษา ระบบการศึกษา และวิธีการสอนที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังนําเสนอมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการศึกษาของคุณและเตรียมความพร้อมสําหรับการทํางานในประเทศและวัฒนธรรมอื่น ๆ

หลักสูตรภาคฤดูร้อน หรือทัศนศึกษา

หลักสูตรภาคฤดูร้อนจะช่วยให้คุณศึกษากับมหาวิทยาลัยในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนได้ 

โปรแกรมทัศนศึกษา มักจะจัดโดยกลุ่มนักศึกษาที่ไปเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาหรือวงการธุรกิจต่าง ๆ ของออสเตรเลีย โปรแกรมทัศนศึกษาเหล่านี้มีให้บริการในทุกระดับการศึกษา

นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมทัศนศึกษาเสมือนจริง เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงหลักสูตรและประสบการณ์ที่มีคุณภาพสูง และทํางานในโปรเจ็กต์ต่าง ๆ ของกลุ่มกับนักศึกษาในออสเตรเลียได้จากทุกที่ที่คุณอยู่

เหตุผลที่ดีในการเข้าร่วมหลักสูตรภาคฤดูร้อนหรือทัศนศึกษา ได้แก่:

 • เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ พัฒนาทักษะชีวิต และทําความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม
 • คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับหน่วยกิตทางวิชาการสําหรับการศึกษาในประเทศบ้านเกิดของคุณ
 • โดยปกติแล้ว หลักสูตรภาคฤดูร้อนหรือทัศนศึกษาต้องใช้วีซ่านักท่องเที่ยวของออสเตรเลียเท่านั้น 

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรภาคฤดูร้อนหรือทัศนศึกษาได้โดยติดต่อสถาบันการศึกษาของออสเตรเลียหรือสถาบันการศึกษาในประเทศของคุณโดยตรง

สำรวจตัวเลือกการศึกษา

or
Select field of study down arrow
Select level of studydown arrow
Select region of Australia down arrow
chatbot avatar laugh Need help to search? CHAT CLOSE

ค้นพบเพิ่มเติม