วิธีหางานหลังจากเรียนในออสเตรเลีย

วิธีค้นหางานหลังจากจบการศึกษา

เนื้อหาหลัก

ประโยชน์ของการจบการศึกษาด้วยคุณวุฒิของออสเตรเลีย

คุณวุฒิของออสเตรเลียจะทําให้คุณเป็นพนักงานที่มีคุณค่า ทั้งในออสเตรเลียและทั่วโลก การฝึกงานหรือประสบการณ์การทํางานในระหว่างหรือหลังจากการศึกษาของคุณจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสําหรับการทํางานได้ด้วยทักษะภาคปฏิบัติที่ทันสมัยและช่วยให้คุณเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นได้เมื่อสมัครงาน

หากคุณต้องการอยู่ในออสเตรเลีย

คุณต้องการอยู่ในออสเตรเลียต่อหลังจากที่จบการศึกษาแล้วหรือไม่ คุณจะต้องมีวีซ่าใหม่ที่ช่วยให้คุณอยู่ต่อได้ 

ตัวเลือกของคุณได้แก่:

  • หากคุณมีปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าทำงานชั่วคราวหลังจบการศึกษา (Subclass 485) วีซ่าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา
  • นายจ้างชาวออสเตรเลียอาจเป็นสปอนเซอร์ให้คุณได้สําหรับวีซ่าใหม่ หากต้องการศึกษาตัวเลือกนี้ ให้พูดคุยกับทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของนายจ้าง
  • คุณสามารถส่ง Expression of Interest (EOI) ผ่าน SkillSelect สําหรับวีซ่าเพื่ออาศัยและทํางานในออสเตรเลีย 

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐทั่วออสเตรเลียช่วยทำให้นักศึกษากับนายจ้างที่มีศักยภาพได้พบปะกันผ่านนิทรรศการจัดหางาน ศูนย์รวมการจ้างงาน กระดานประกาศจัดหางาน และเครือข่ายวงการธุรกิจ การใช้ประโยชน์จากบริการเหล่านี้ให้มากที่สุดสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นอาชีพของคุณได้

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

องค์กรชั้นนําหลายแห่งของออสเตรเลียในหลากหลายวงการธุรกิจและภาคธุรกิจนั้นมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โปรแกรมเหล่านี้เริ่มลงทะเบียนนักศึกษาล่วงหน้าสูงสุดหนึ่งปี นอกจากนี้ ยังมีการโฆษณาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในแพลตฟอร์มการค้นหางานดังต่อไปนี้:

หากคุณตัดสินใจที่จะหางานทำในต่างประเทศ

นายจ้างทั่วโลกในหลากหลายวงการธุรกิจต่างยอมรับคุณวุฒิของออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในออสเตรเลียมีเครือข่ายทั่วโลกและสามารถช่วยเชื่อมโยงคุณกับนายจ้างในต่างประเทศได้ 

การสร้างเครือข่ายผ่านสมาคมศิษย์เก่า

ชุมชน Study Australia ทั่วโลกมีศิษย์เก่ากว่าสามล้านคนใน 192 ประเทศ การเข้าร่วมสมาคมศิษย์เก่าของออสเตรเลียในออสเตรเลีย ประเทศบ้านเกิดของคุณ หรือที่ใดก็ตามในโลกนั้นสามารถช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับศิษย์เก่าที่ทํางานในสาขาของคุณได้ 

เครือข่ายศิษย์เก่ายังช่วยให้คุณเข้าถึงกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ คุณยังสามารถใช้ประสบการณ์และผู้ติดต่อของคุณเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและบัณฑิตรายอื่น ๆ ได้ด้วย