เนื้อหาหลัก

การทํางานในขณะที่ศึกษาอยู่นั้นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการได้รับประสบการณ์เชิงปฏิบัติและสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น วีซ่านักศึกษาต่างชาติของออสเตรเลีย (Subclass 500) อนุญาตให้ทํางานในขณะที่ศึกษา ให้มองหางานที่มีชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุ่นเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการศึกษาและความมุ่งมั่นในการทํางานของคุณ

work
ชั่วโมงการทํางาน

คุณสามารถทํางานได้ถึง 48 ชั่วโมงทุก 2 สัปดาห์ในขณะที่ศึกษาอยู่และไม่จํากัดชั่วโมงในระหว่างช่วงปิดเทอม

start
การเริ่มงาน

ผู้ถือวีซ่านักเรียนที่ได้รับอนุมัติวีซ่านอกประเทศออสเตรเลียสามารถเริ่มทํางานได้เมื่อเริ่มเรียนหลักสูตร อย่างไรก็ตาม สิทธิในการทํางานนั้นอาจแตกต่างกันไป ตรวจดู ImmiAccount เพื่อดูเงื่อนไขวีซ่าของคุณ

verified_user
รู้จักสิทธิด้านแรงงานของคุณ

คุณได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับคนอื่นที่ทํางานในออสเตรเลีย

ค้นหาหัวข้อ

ค้นพบเพิ่มเติม