เนื้อหาหลัก

นักศึกษาต่างชาติที่ทำการศึกษาอย่างเป็นทางการในออสเตรเลียและผู้อยู่ในความอุปการะของนักศึกษาต่างชาติ (รวมถึงคู่สมรสและบุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี) นั้นต้องมี OSHC
 

OSHC ครอบคลุมอะไรบ้าง 

บริษัทประกัน OSHC ให้บริการแผนความคุ้มครอง OSHC ที่หลากหลาย

แผน OSHC ขั้นต่ำที่กําหนด (พื้นฐาน) มักจะครอบคลุมถึง: 

  • การไปพบแพทย์ (GP)
  • การรักษาในโรงพยาบาลบางประเภท
  • รถพยาบาล และ
  • เภสัชภัณฑ์ที่จํากัด (ยา) 

OSHC ไม่ครอบคลุมการรักษา เช่น ทันตกรรม สายตา หรือกายภาพบําบัด คุณสามารถซื้อ OSHC เสริมได้จากผู้ให้บริการ OSHC หากคุณต้องการความคุ้มครองสําหรับสิ่งเหล่านี้ 

อีกทางเลือกหนึ่งคือการซื้อประกันสุขภาพส่วนบุคคลพร้อมกับ OSHC ของคุณเพื่อให้ครอบคลุมรายการที่ OSHC ไม่คุ้มครอง แต่สิทธิประโยชน์และค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันระหว่างกรมธรรม์เงินทุนและกรมธรรม์ประกันภัย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติมจาก OSHC ซึ่งครอบคลุมการรักษาสุขภาพต่าง ๆ ได้ 

ฉันจะซื้อ OSHC ได้ที่ไหน

มีบริษัทประกันสุขภาพจดทะเบียนเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่มีบริการ OSHC คุณสามารถเปรียบเทียบแผนและราคาได้โดยไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้: 

การคงไว้ซึ่ง OSHC ของคุณ 

กระทรวงกิจการภายในกําหนดให้นักศึกษาต่างชาติต้องมี OSHC ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในออสเตรเลีย 

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ Private Health