เนื้อหาหลัก

ขั้นตอนที่ 1: สำรวจตัวเลือกการศึกษาของคุณ

เลือกสาขาวิชา

หากคุณยังไม่แน่ใจว่าอยากเรียนอะไร เรามีคู่มือที่จะช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชายอดนิยมต่าง ๆ รวมถึงสายงานประเภทต่าง ๆ สำหรับสาขาวิชาเหล่านั้น 

ค้นหาสถาบันการศึกษาและหลักสูตรต่าง ๆ

ใช้ฟังก์ชั่น Course Search ในเว็บไซต์ Study Australia เพื่อค้นหา:

 • สถาบันการศึกษาของออสเตรเลียประกอบไปด้วยโรงเรียน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (ELICOS) สถาบันอาชีวศึกษา (VET) และสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย)
 • หลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน ค่าเล่าเรียน วันที่เริ่มเรียน และระยะเวลาในการศึกษา
 • ทุนการศึกษาทั้งหมด 

คุณสามารถคัดเลือกและเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้มา และส่งคำถามที่คุณอยากสอบถามไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง

พิจารณาทำเลที่ตั้ง  

ออสเตรเลียเปิดโอกาสในการเรียนรู้ในหลายพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่ต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นตามมหานคร เมืองหลักของภูมิภาคนั้นๆ ไปจนถึงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติใกล้ชายหาด ป่าฝนเขตร้อน หรือแถบชนบท 

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติด้านวิชาการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่

เกณท์พิจารณาในการเข้าเรียน (ซึ่งรวมไปถึงผลวัดระดับภาษาอังกฤษ) จะกำหนดแตกต่างกันไปตามหลักสูตร

อ่านข้อกำหนดในการสมัครเรียนแต่ละหลักสูตรอย่างละเอียดจากเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง (หรือจากCourse Search บนเว็บไซต์ Study Australia) และติดต่อสถาบันโดยตรงหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ 

หากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของคุณแล้ว หลักสูตรส่วนใหญ่มักจะกำหนดคุณสมบัติทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในการพิจารณารับเข้าเรียน

แนวทางที่ใช้พิจารณาคุณสมบัติทางวิชาการ

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ELICOS): ไม่มีข้อกำหนดด้านวิชาการในการสมัครสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป สำหรับหลักสูตรการเตรียมตัวสอบอย่างหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ IELTS และ CAE นั้น คุณจะต้องทำการทดสอบในการสมัครเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับที่ถูกต้อง
 • โรงเรียน: ข้อกำหนดในการสมัครจะแตกต่างกันไปในโรงเรียนแต่ละแห่ง และในบางครั้งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐและเขตการปกครองด้วย
 • อาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (VET): สถาบัน VET ส่วนใหญ่จะไม่มีการสอบเข้า อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องเคยเรียนวิชาเฉพาะหรือมีประสบการณ์การทำงานบางอย่างมาก่อนในบางหลักสูตร
 • หลักสูตรอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี: คุณจะต้องมีประกาศนียบัตรจบหลักสูตรมัธยมปลายของออสเตรเลีย (Year 12) หรือเทียบเท่า หลักสูตรระดับปริญญาตรีบางหลักสูตรอาจกำหนดให้ต้องเรียนวิชาบังคับบางอย่างมาก่อนด้วย
 • หลักสูตรอุดมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: คุณต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างน้อยหนึ่งปริญญา สถาบันการศึกษายังอาจพิจารณาความสามารถในการทำงานวิจัยหรือประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องของคุณด้วย

หลักสูตรปรับพื้นฐาน 

เพื่อช่วยให้คุณมีคุณสมบัติมัธยมปลายของออสเตรเลียตามข้อกำหนดด้านวิชาการในการสมัคร คุณสามารถพิจารณาลงเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐาน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของโปรแกรมการศึกษาที่เป็นสะพานเชื่อม ซึ่งหลักสูตรปรับพื้นฐานมักมีระยะเวลา 1 ปีและเปิดสอนในสถาบันระดับอุดมศึกษาเป็นส่วนใหญ่

การเอาประสบการณ์ทำงานมาเทียบหน่วยกิตก่อนเข้าศึกษา (RPL) 

ขั้นตอนที่ 3: สมัคร

การสมัครโดยตรง

 

เมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วว่าอยากเรียนหลักสูตรใดผ่านเครื่องมือช่วยค้นหาหลักสูตรของเรา คุณสามารถสมัครเรียนได้ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา หรือขอแบบฟอร์มการสมัครได้ด้วยการส่งอีเมลไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง

สถาบันการศึกษาจะพิจารณาใบสมัครของคุณซึ่งอาจใช้เวลาหนึ่งถึงสองสัปดาห์ (หรือนานกว่านั้นสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) หากสถาบันการศึกษาพิจารณาแล้วว่าคุณสามารถสมัครเรียนได้ คุณจะได้รับจดหมายตอบรับและแบบฟอร์มตอบรับเข้าศึกษา

ขั้นตอนต่อไปก็คือการยื่นใบสมัครวีซ่าโดยตรงกับกระทรวงกิจการภายใน เข้าไปศึกษาขั้นตอนยื่นวีซ่าได้ที่หน้าวิธีการสมัครขอวีซ่าของเรา 

การใช้บริการบริษัทแนะแนวศึกษาต่อ 

บริษัทแนะแนวศึกษาต่อสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการศึกษาและการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียต่าง ๆ ของคุณ พร้อมช่วยเหลือคุณในเรื่องการสมัครเรียน

ตัวแทนดังกล่าวมีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ จากสถาบันการศึกษาออสเตรเลียหลายแห่ง และเข้าใจถึงระบบการศึกษาต่างประเทศในออสเตรเลียเป็นอย่างดี ตัวแทนเหล่านั้นสามารถให้ข้อมูลได้ถูกต้องตามที่คุณต้องการ

เคล็ดลับบางอย่างในการเลือกใช้บริการบริษัทแนะแนว:

 • เลือกบริษัทแนะแนวศึกษาต่อที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาที่คุณจะสมัครเรียน คุณสามารถค้นหารายชื่อบริษัทตัวแทนที่ได้รับการรับรองจากเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษานั้นๆ
 • ก่อนที่จะเซ็นสัญญา ลงนามในข้อตกลง หรือชำระเงินให้แก่ตัวแทน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับรู้ถึงค่าธรรมเนียมบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว แนะนำให้ขอใบเสร็จทุกครั้งที่มีการชำระเงินผ่านตัวแทน
 • โดยทั่วไป สถาบันการศึกษาของออสเตรเลียมักแต่งตั้งบริษัทตัวแทนการศึกษาไว้มากกว่าหนึ่งรายในแต่ละประเทศ ดังนั้น แนะนำให้ลองพูดคุยกับตัวแทน 2-3 บริษัท เพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน

หมายเหตุสำคัญ: ตัวแทนแนะแนวศึกษาต่อไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณจะได้วีซ่าผู้พำนักถาวรหรือได้งานในออสเตรเลียหลังจากที่คุณสำเร็จการศึกษาแล้ว เพราะหน้าที่ของพวกเขาคือการช่วยเหลือเรื่องการสมัครเรียน

การเปลี่ยนหลักสูตรของคุณ

 

สำรวจตัวเลือกการศึกษา 

or
Select field of study down arrow
Select level of studydown arrow
Select region of Australia down arrow
chatbot avatar laugh Need help to search? CHAT CLOSE