เนื้อหาหลัก

ศุลกากร (การควบคุมพรมแดน)

คุณจําเป็นต้องรู้ว่าคุณสามารถและไม่สามารถนําอะไรเข้ามาในออสเตรเลียได้บ้างก่อนที่คุณจะมาถึงเพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษ 

มีหลายรายการที่คุณต้องสําแดงในบัตรผู้โดยสารขาเข้าของคุณเมื่อคุณเดินทางมาถึงออสเตรเลีย ซึ่งรวมไปถึง:

  • อาหาร วัสดุจากพืช และสัตว์ทั้งหมด
  • อาวุธปืน อาวุธ และกระสุนปืน 
  • เงินมูลค่า A$10,000 (หรือเงินตราต่างประเทศเทียบเท่า) และ
  • ยาบางชนิด

หากไม่แน่ใจ ให้สําแดงสิ่งของของคุณหรือขอคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่กองกําลังชายแดนของออสเตรเลีย การสําแดงสิ่งของไม่ได้หมายความว่าสัมภาระของคุณจะต้องถูกตรวจสอบ

คุณควรรับทราบไว้ว่าเจ้าหน้าที่กองกําลังชายแดนของออสเตรเลียมีสิทธิ์ที่จะถามคําถามนักเดินทางได้ตลอดเวลา อาจมีการใช้สุนัขที่ได้รับการฝึกฝนเพื่อตรวจหายาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือสิ่งข้องต้องห้ามต่อการนําเข้า  

การนำ (หรือใช้) ยาเสพติด รวมถึงกัญชา เฮโรอีน โคเคน และแอมเฟตามีนเข้าและออกจากออสเตรเลียนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

ความปลอดภัยทางชีวภาพ (พืชและอาหาร)

คุณไม่สามารถนําผักกับผลไม้สด, เนื้อสัตว์, สัตว์ปีก, หมู, ไข่, ผลิตภัณฑ์นม, พืชสด หรือเมล็ดพันธุ์เข้าสู่ออสเตรเลียได้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจนําสัตว์รบกวนและโรคร้ายแรงเข้ามาในออสเตรเลีย ซึ่งจะทําลายสิ่งแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา 

ตามกฎหมาย คุณต้องสําแดงสิ่งของใด ๆ ที่ระบุไว้ในบัตรผู้โดยสารขาเข้าของคุณ รวมถึงอาหาร วัสดุจากพืช และผลิตภัณฑ์จากสัตว์บางอย่าง 

คุณอาจถูกลงโทษได้หากคุณไม่สําแดงสิ่งของหรือสําแดงสิ่งของอย่างไม่ถูกต้อง คุณอาจ:

  • ถูกปรับสูงสุด A$5,500 
  • ถูกยกเลิกวีซ่า 
  • หรือถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าออสเตรเลียและอยู่ในการควบคุมของด่านตรวจคนเข้าเมืองระหว่างที่รอเดินทางออกจากออสเตรเลีย 

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งของรายการใด ให้สําแดงสิ่งของนั้นหรือไม่ต้องนําติดตัวมาด้วย

สามารถดูรายการสิ่งของทั้งหมดที่คุณสามารถและไม่สามารถนําเข้ามาในออสเตรเลียได้ที่ เว็บไซต์กองกําลังชายแดนของออสเตรเลีย