เนื้อหาหลัก

การสอนและการเรียนรู้ของออสเตรเลีย 

คุณวุฒิการศึกษาของออสเตรเลียได้ออกแบบมาเพื่อให้คุณพร้อมสำหรับความสำเร็จในชีวิตและการทำงานในอนาคต 

รูปแบบการสอนและการเรียนรู้ใน "โลกความเป็นจริง" หมายความว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ จะเตรียมตัวคุณให้พร้อมสำหรับการทำงานในอาชีพที่คุณเลือก 

มาตรฐานการศึกษาในออสเตรเลียอยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาของเราให้ความสำคัญกับการช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทั้งทางอาชีพการงานและตัวบุคคล ตั้งแต่การคิดอย่างสร้างสรรค์และการสร้าง “ทักษะที่องค์กรต้องการในการทำงาน” ในศตวรรษที่ 21 ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมหรือประสบการณ์การทำงาน คุณวุฒิของเราจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะสำเร็จการศึกษาในแบบที่พร้อมสำหรับการทำงาน

วิธีคิดและการเรียนรู้แบบใหม่

เมื่อศึกษาในออสเตรเลีย คุณจะได้รับการส่งเสริมให้คิดและเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ

นายจ้างทั่วโลกกำลังมองหานักคิดเชิงสร้างสรรค์และผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เปี่ยมไปด้วยทักษะ สถาบันการศึกษาของออสเตรเลียได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างและอุตสาหกรรม ไม่ว่าคุณจะศึกษาเกี่ยวกับอะไร คุณจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และมองประเด็นต่าง ๆ จากมุมที่ต่างกัน

คุณวุฒิการศึกษาของออสเตรเลียต้องการมากกว่าการท่องจำตำราหรือสูตรต่าง ๆ หลักสูตรของเราจะส่งเสริมให้คุณคิดอย่างผู้ประกอบการ เพื่อมองหาโอกาส ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง และมองว่าความผิดพลาดเป็นโอกาสในการลองสิ่งทำในที่แตกต่างหรือปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้น

คณาจารย์ของคุณจะกระตุ้นให้คุณสร้างความมั่นใจในห้องเรียนด้วยการถามคำถาม แบ่งปันมุมมองเฉพาะตัวของคุณ และทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อลองวิธีการใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา ประสบการณ์เหล่านี้เป็นวิธีที่ดีในการผูกมิตร ปรับปรุงเกรดของคุณ และสร้างทักษะตลอดชีวิต

ทักษะที่องค์กรต้องการในการทำงานที่นายจ้างให้ความสำคัญ

นอกจากนี้ หลักสูตรของออสเตรเลียยังช่วยให้คุณสร้าง “ทักษะที่องค์กรต้องการในการทำงาน” ซึ่งผู้จ้างงานกำลังมองหาอยู่ทั่วโลก

คุณจะได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ เช่น การทำงานเป็นทีม การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา และการสื่อสารอย่างชัดเจน

เมื่อรวมเข้ากับความรู้ทางทฤษฎีและทางเทคนิคแล้ว ทักษะที่องค์กรต้องการในการทำงานเหล่านี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตนเองและทางอาชีพการงานของคุณ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

สถาบันการศึกษาของออสเตรเลียมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับภาคอุตสาหกรรม  

  • เนื้อหาหลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในปัจจุบันและที่เกิดใหม่
  • เนื้อหาหลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นใหม่
  • การฝึกงานระยะสั้นและการฝึกงานเต็มเวลามักเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร  
  • ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมมักจะทำหน้าที่เป็นวิทยากรรับเชิญในการเรียนการสอนสาขาวิชาต่าง ๆ  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (VET) จะสอนโดยอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจริงทั้งหมด 

การเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน 

หลักสูตรของออสเตรเลียหลายหลักสูตรมีการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน

การเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน (WIL) เป็นที่ที่คุณจะได้เรียนรู้ในบริบทของการทำงานและสัมผัสประสบการณ์ของโครงงานหรือสถานที่ทำงานจริง การเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงานอาจรวมไปถึง:

  • การฝึกงานตามวิชาชีพ ณ สถานที่ทำงาน (หรือที่เรียกว่าการฝึกงานระยะสั้น การฝึกงานทางคลินิก งานภาคสนาม การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ) ซึ่งอาจเป็นในระดับท้องถิ่น ระหว่างรัฐ หรือในต่างประเทศ
  • โครงการที่เป็นพันธมิตรกับอุตสาหกรรมทางออนไลน์ ในห้องเรียนหรือสถานที่ทำงาน เช่น 'hackathons' ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสตาร์ทอัพ
  • สภาพแวดล้อมการทำงานจำลองพร้อมข้อมูลจากอุตสาหกรรม การให้คำปรึกษาหรือการประเมิน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ค้นหาและเปรียบเทียบหลักสูตร

or
Select field of study down arrow
Select level of studydown arrow
Select region of Australia down arrow
chatbot avatar laugh Need help to search? CHAT CLOSE