การเข้าถึงบริการสนับสนุน

เรามีความคุ้มครองผู้บริโภคและบริการความช่วยเหลือหลายอย่างสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มาดูกันว่าอะไรบ้างที่เหมาะกับท่านและจะติดต่อหน่วยงานเหล่านี้ได้อย่างไร

มีการให้บริการสนับสนุนและคุ้มครองผู้บริโภคจำนวนมากสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งรวมถึงบริการที่สถาบันการศึกษาจัดหาให้โดยตรง เช่นเดียวกับผู้จัดหาอื่น ๆ จากหน่วยงานของรัฐ อาณาเขต และรัฐบาลกลาง

การคุ้มครองผู้บริโภค

ประเทศออสเตรเลียมีกรอบการคุ้มครองผู้บริโภคที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริโภคชาวออสเตรเลียรวมทั้งนักศึกษาต่างชาติในประเทศออสเตรเลียด้วย กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลียรวมถึงกฎหมายแห่งชาติที่ให้หลักประกันสิทธิของผู้บริโภคเมื่อซื้อสินค้าและบริการและให้ความคุ้มครองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในออสเตรเลีย ท่านควรจะติดต่อฝ่ายการค้าของรัฐที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคในรัฐหรือในอาณาเขต ถ้าหาก:

 • ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค
 • มีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค หรือ การบริการที่ท่านซื้อหรือพิจารณาว่าจะซื้อ
 • ต้องการทราบว่าการทำธุรกิจต่าง ๆ นั้นอยู่ภายใต้กฎหมายหรือไม่ หรือ
 • ต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจ
 • เข้าไปที่เว็บไซต์ australia.gov.au หรือ www.consumerlaw.gov.au เพื่อค้นหาตัวแทนของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ท่านอาศัยหรือกำลังศึกษาอยู่

ผู้ตรวจการนักศึกษาต่างประเทศ

ผู้ตรวจการนักศึกษาจะทำหน้าที่สอบสวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่นักศึกษาต่างชาติมีกับสถาบันการศึกษาเอกชน และสถาบันฝึกอบรมในออสเตรเลีย การให้บริการของผู้ตรวจการนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของพวกเขา www.oso.gov.au

หากท่านศึกษาอยู่ในสถาบันเอกชน เช่น วิทยาลัย TAFE และหลาย ๆ มหาวิทยาลัย และโรงเรียน ท่านควรที่จะติดต่อกับหน่วยงานของผู้ตรวจการในรัฐหรือในอาณาเขตที่ท่านศึกษาอยู่เพื่อที่จะยื่นคำร้องเรียนเมื่อมีปัญหา ท่านสามารถหารายละเอียดในเรื่องที่ผู้ตรวจการสามารถทำการสอบสวนได้ที่เว็บไซต์ของพวกเขา ด้านล่างเป็นรายชื่อเว็บไซต์ผู้ตรวจการสำหรับทุกรัฐและอาณาเขตในออสเตรเลีย

บริการคุ้มครองค่าเล่าเรียน

รัฐบาลออสเตรเลียให้บริการคุ้มครองค่าเล่าเรียนอย่างครอบคลุม ถ้าหากสถาบันการศึกษาของท่านไม่สามารถส่งมอบหลักสูตรตามที่ท่านได้ชำระเงินไปแล้ว เนื่องจากหลักสูตรนั้น ๆ ถูกยกเลิกไปแล้ว หรือ สถาบันไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากพอที่จะนำเสนอหลักสูตรนั้น ๆ ได้

บริการคุ้มครองค่าเล่าเรียนจะช่วยให้ท่านแน่ใจได้ว่าท่านจะมีทั้ง:

 • การให้การทดแทนในหลักสูตรเดียวกันหรือใกล้เคียงจากสถาบันอื่น ๆ หรือ
 • ได้รับเงินค่าธรรมเนียมคืนในกรณีที่ท่านชำระเงินสำหรับหลักสูตรนั้น ๆ ไปแล้ว

ภายใต้การให้บริการคุ้มครองค่าเล่าเรียนของนักศึกษาต่างชาติที่มีสิทธิและข้อผูกมัดจำนวนหนึ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเข้าไปที่เว็บไซต์การให้บริการคุ้มครองค่าเล่าเรียนได้

การให้ความช่วยเหลือทางสถาบัน

การให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาเป็นส่วนที่ถือว่าใหญ่มากของระบบการศึกษาออสเตรเลีย สถาบันการศึกษาจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสวัสดิการนักศึกษาอย่างจริงจัง และพวกเขาจะให้การบริการพิเศษเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาชาวต่างชาติเพื่อให้สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตและการเรียนในประเทศออสเตรเลียได้ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขา การให้บริการแก่นักศึกษานี้ได้แก่:

 • การสนับสนุนด้านภาษา และ ด้านวิชาการ
 • แต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ
 • โปรแกรมการต้อนรับ และการปฐมนิเทศเมื่อนักศึกษามาถึง
 • การดูแลเด็ก สุขภาพ และการให้คำปรึกษา
 • ที่พักของนักศึกษา
 • บริการการจ้างงาน
 • ห้องสวดมนต์และปฏิบัติกิจทางศาสนา
 • ธนาคาร ร้านค้า และร้านอาหาร
 • คลับ สมาคม และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกีฬาและออกกำลังกาย

หลาย ๆ สถาบันการศึกษาในออสเตรเลียเป็นเหมือนชุมชนขนาดเล็ก ดังนั้นไม่เพียงแต่ท่านจะได้รับการศึกษาท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนรู้ในระดับโลก แต่ท่านยังสามารถเพลิดเพลินไปกับสังคมในอีกด้านหนึ่งของการศึกษาได้อีกด้วย ท่านสามารถเข้าร่วมกับคลับหรือสมาคมต่าง ๆ ดูแลสุขภาพของท่านโดยการไปออกกำลังกายในยิม เข้าร่วมกับทีมกีฬาหรือเข้าร่วมกับกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ หรือแม้แต่เข้าไปเป็นอาสาสมัครในการให้บริการชุมชนได้อีกด้วย ท่านสามารถหารายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ได้ในเว็บไซต์ของสถาบันของท่านได้โดยตรง

สมาคมนักศึกษา

ในออสเตรเลียมีสมาคมนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่เป็นตัวแทนและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาออสเตรเลีย สมาคมระดับชาติรวมถึง:

 • สภานักศึกษานานาชาติออสเตรเลีย (CISA) – เป็นตัวแทนสูงสุดของนักศึกษาในระดับชาติ สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับหลังปริญญาตรี ปริญญาตรี วิทยาลัยเอกชน TAFE ELICOS และ มูลนิธิ
 • สมาพันธ์ออสเตรเลียของนักศึกษานานาชาติ (AFIS) ให้การช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในการเพิ่มขอบเขตและศักยภาพของประสบการณ์ของพวกเขาในเรื่องของการใช้ชีวิตและการศึกษาในออสเตรเลีย;

ส่วนใหญ่แล้วสถาบันในออสเตรเลียก็ยังมีสมาคมนักศึกษาของตนเอง ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของสถาบันของท่าน

การให้การสนับสนุนแก่ผู้พิการ

ประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายที่ปกป้องประชาชนจากการถูกเลือกปฏิบัติในหลาย ๆ พื้นที่ของการใช้ชีวิตในที่สาธารณะซึ่งรวมทั้งการศึกษาด้วย ผู้ที่มีความพิการมีสิทธิในการศึกษาเท่าเทียมกับนักเรียนคนอื่น ๆ ซึ่งหมายความว่าสถาบันไม่สามารถ:

 • ปฏิเสธการรับเข้าศึกษาเนื่องมาจากความพิการ
 • ยอมรับนักศึกษาที่เป็นผู้พิการด้วยเงื่อนไขที่อำนวยประโยชน์น้อยกว่าคนอื่น (ตัวอย่างเช่น ขอเก็บค่าธรรมเนียมสูงกว่า)
 • ปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงของนักศึกษาผู้พิการ (ตัวอย่างเช่น ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการทัศนศึกษา หรือ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ในห้องบรรยายหรือห้องพักนักศึกษา)

หลายสถาบันการศึกษาเสนอบริการสำหรับนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการศึกษาเนื่องจากความพิการของพวกเขา หรือเมื่ออยู่ในสภาวะเรื้อรังทางการแพทย์ ซึ่งอาจรวมถึงซอฟต์แวร์ในการจดจำเสียง ช่วยเหลือการได้ยิน หรือบริการจดบันทึก ท่านควรจะติดต่อกับสถาบันการศึกษาของท่านเป็นเวลาหลาย ๆ สัปดาห์ก่อนที่จะมาถึงเพื่อให้มีการจัดการที่เหมาะสมสำหรับความต้องการเฉพาะของท่าน

สถาบันการศึกษาจะต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อรองรับนักศึกษาผู้ที่มีความพิการ อย่างไรก็ตามสถาบันไม่จำเป็นต้องทำตามที่กฎหมายระบุเพื่อทำการแก้ไข ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ เกี่ยวข้องกับปัญหาสำคัญหรือมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สมเหตุสมผล สถาบันต้องพิสูจน์ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ยุติธรรมและก่อนที่จะทำการเรียกร้องดังกล่าวจะต้องมีการหารือโดยตรงกับนักศึกษาและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

หากท่านประสบปัญหากับสถาบันการศึกษาของท่าน ท่านควรปรึกษากับเจ้าหน้าที่ก่อน หากการพูดคุยไม่สามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้ ท่านมีทางเลือกในการร้องเรียนอย่างเป็นทางการ สถาบันการศึกษาจะต้องมีกระบวนการสำหรับนักศึกษาที่จะลงทะเบียนร้องเรียน หากท่านรู้สึกว่าการร้องเรียนที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้รับการรับรองจากสถาบันของท่าน ท่านควรติดต่อไปที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลีย การสอบถามข้อมูลที่เป็นความลับสามารถกระทำได้ทางโทรศัพท์แต่การร้องเรียนอย่างเป็นทางการจะต้องยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่คณะกรรมการจะดำเนินการ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการในประเทศออสเตรเลียได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและโอกาสที่เท่าเทียมกัน

การดูแลเด็ก

ในขณะที่สถาบันขนาดใหญ่จำนวนมากมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการดูแลเด็กโดยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม แต่ก็มียังมีหน่วยงานเอกชนหลากหลายให้เลือก และมีศูนย์ดูแลเด็กที่ไม่แสวงหาผลกำไรอยู่ทั่วไปในประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลออสเตรเลียให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กให้กับผู้ปกครอง นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยตรง ผ่านทุนการศึกษาของรัฐบาลสามารถได้รับสิทธิประโยชน์เรื่องการดูแลเด็กด้วย เพื่อดูว่าท่านได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือดังกล่าวนี้หรือไม่ท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์ australia.gov.au

บริการสนับสนุนอื่นๆ

บริการสนับสนุนอื่น ๆ บางอย่างที่อาจจะมีประโยชน์ในขณะที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ในออสเตรเลียได้แก่:

โทรฉุกเฉิน

 • รายละเอียดการติดต่อ - 000

ตำรวจท้องถิ่น ในสถานการณ์ที่ไม่ฉุกเฉิน

 • รายละเอียดการติดต่อ - โทร 131 444 (ทุกเมืองยกเว้นเมืองวิคตอเรีย). ในวิคตอเรียท่านจะต้องโทรไปที่สถานีตำรวจท้องถิ่น (สอบถามเบอร์โทรได้ที่โทรศัพท์ท้องถิ่นโดยตรง)
 • รายละเอียดการให้บริการ - มีการตรวจตราดูแลโดยตำรวจในกรณีที่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน

สายด่วนชีวิต

 • รายละเอียดการติดต่อ - 13 11 14
 • รายละเอียดการให้บริการ - สายด่วนชีวิต ให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤติ ป้องกันการฆ่าตัวตาย และให้บริการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตทั่วประเทศออสเตรเลีย เหล่านี้รวมถึงความเครียดจากการทำงาน ครอบครัว หรือสังคม และทางกายภาพ และ สุขภาพจิตใจที่ดี สายด่วนชีวิตให้บริการสนับสนุนทางโทรศัพท์หรือผ่านการแชทออนไลน์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของพวกเขา

สายด่วนช่วยเหลือเด็ก

 • รายละเอียดการติดต่อ - 1800 551 800
 • รายละเอียดการให้บริการ - หากท่านมีอายุระหว่าง 5 ถึง 25 ปี และรู้สึกหดหู่ กังวล เศร้า โกรธ หรือสับสนเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ในชีวิตการศึกษาส่วนบุคคล สายด่วนช่วยเหลือเด็กสามารถช่วยท่านได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอด 24 ชั่วโมง เจ็ดวันต่อสัปดาห์ ด้วยการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์. (โดยไม่ระบุชื่อถ้าท่านต้องการ)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านพิษ

 • รายละเอียดการติดต่อ - 131 126
 • รายละเอียดการให้บริการ - ให้คำแนะนำในการจัดการ การประเมินผล และการรักษาผลจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษ รวมทั้งยาที่ไม่ผ่านใบสั่งยา ยาสามัญประจำบ้าน และสารเคมีอุตสาหกรรม รวมถึงพิษจากพืชและสัตว์

การให้บริการปรึกษาการทารุณกรรมทางเพศ

 • รายละเอียดการติดต่อ - ค้นหาออนไลน์สำหรับ “ศูนย์ช่วยเหลือวิกฤตจากการข่มขืน หรือ rape crisis centre” ในรัฐที่คุณอาศัยอยู่
 • รายละเอียดการให้บริการ - หากท่าน หรือ คนที่ท่านรู้จักมีประสบการณ์หรือมีความเสี่ยงจากการทารุณกรรมทางเพศให้โทรหาหนึ่งในบริการของรัฐที่ให้บริการปรึกษาปัญหาทารุณกรรมทางเพศ โดยให้บริการทางโทรศัพท์ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ (ไม่ระบุชื่อหากท่านต้องการ) ศูนย์เหล่านี้หลายแห่งมีการเชื่อมต่อไปยังโรงพยาบาลหรือหน่วยงานด้านสุขภาพของรัฐบาลเพื่อให้การช่วยเหลือหากการทารุณกรรมนั้นทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บ

Rate this page

 • Rate as Helpful0 Helpful votes
 • Rate as Not helpful0 Not helpful votes