ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ

ผู้ที่สนใจเรียนที่ออสเตรเลียควรประมาณการค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าเล่าเรียนเพื่อเตรียมการสมัครเรียนและทุนทรัพย์ให้พร้อม

นักศึกษาควรทราบว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนในออสเตรเลียขึ้นอยู่กับสถาบัน ระดับการศึกษา และเมืองที่เลือกไปเรียน

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมพร้อมด้านการเงิน เรามีรายการแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและใช้ชีวิตในออสเตรเลียให้ดูเป็นแนวทาง (หน่วยเป็นเหรียญออสเตรเลีย) ดังนี้

ประมาณการค่าใช้จ่ายนี้เป็นเพียงแนวทางคร่าวๆ เท่านั้น ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์ของแต่ละคน และพฤติกรรมการใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป

ที่พัก

 • โฮสเทลและเกสต์เฮาส์ – 90 ถึง 150 เหรียญต่อสัปดาห์
 • ห้องแบ่งให้เช่า – 95 ถึง 215 เหรียญต่อสัปดาห์
 • หอพักมหาวิทยาลัย – 110 ถึง 280 เหรียญต่อสัปดาห์
 • โฮมสเตย์ – 235 ถึง 325 เหรียญต่อสัปดาห์
 • ห้องเช่าเดี่ยว – 185 ถึง 440 เหรียญต่อสัปดาห์
 • โรงเรียนประจำ – 11,000 ถึง 22,000 เหรียญต่อปี

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 • ค่าอาหารการกิน  – 140 ถึง 280 เหรียญต่อสัปดาห์
 • ค่าแก๊สและค่าไฟ – 10 ถึง 20 เหรียญต่อสัปดาห์
 • ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต – 15 ถึง 30 เหรียญต่อสัปดาห์
 •  ค่าเดินทางสาธารณะ – 30 ถึง 60 เหรียญต่อสัปดาห์
 • ค่ารถยนต์ส่วนบุคคล (หลังซื้อมาแล้ว) – 150 ถึง 260 เหรียญต่อสัปดาห์
 • ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง – 80 ถึง 150 เหรียญต่อสัปดาห์

ค่าครองชีพ

ก่อนจะได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียน กระทรวงกิจการภายในกำหนดเงื่อนไขทางการเงินที่ผู้สมัครขอวีซ่าต้องยื่นหลักฐานตามที่กำหนดไว้

สามารถศึกษาข้อมูลและเอกสารทางการเงินที่ต้องใช้ยื่นวีซ่า จากใบสมัครวีซ่านักเรียน (Subclass 500) 

และเช็คลิสต์รายการเอกสารที่จำเป็นบนเว็บไซต์ โดยผู้ยื่นขอวีซ่าต้องแสดงหลักฐานว่ามีเงินในบัญชีเพียงพอครอบคลุมค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน และค่าเดินทางตลอดระยะเวลาที่อยู่ออสเตรเลีย

 • ข้อมูลเมื่อเดือนตุลาคม 2019 ประมาณค่าครองชีพระยะเวลา 12 เดือน ดังนี้
 • นักเรียนหรือผู้ปกครอง – 21,041 เหรียญ
 • คู่สมรสที่เดินทางมาด้วย – 7,362 เหรียญ
 • บุตรที่เดินทางมาด้วย – 3,152 เหรียญ

เข้าไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายในหากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมสำหรับการใช้ชีวิตในออสเตรเลียในฐานะนักศึกษาต่างชาติ

เว็บไซต์ www.insiderguides.com.au/cost-of-living-calculator/ ของ Insider Guides มีฟังก์ชั่น ‘เครื่องคิดคำนวณค่าครองชีพ’ ช่วยประเมินค่าครองชีพของผู้สมัครวีซ่า

หากระหว่างที่เรียนอยู่ มีปัญหาด้านการเงิน แนะนำให้ปรึกษาฝ่ายช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาที่พักสำหรับนักศึกษา เพื่อขอความช่วยเหลือ

ค่าเล่าเรียนในออสเตรเลียขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันและระดับการศึกษาที่คุณเลือก

ลองใช้ฟังค์ชั่นสืบค้นคอร์สการเรียนในเว็บไซต์นี้เพื่อหาข้อมูลค่าเทอมของคอร์สที่สนใจ นอกจากค่าเรียนอาจต้องบวกค่าอุปกรณ์และค่าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของสถาบันเพิ่มเติมอีกด้วย

เงื่อนไขในการชำระค่าเทอม ขึ้นอยู่กับสถาบันแต่ละแห่ง ติดต่อสถาบันนั้นๆ หากมีข้อสงสัย 

ค่าเล่าเรียน

ประมาณการค่าเล่าเรียนต่อปีในการเรียนแต่ละระดับ 

 • โรงเรียน – 7,800 ถึง 30,000 เหรียญ
 • คอร์สภาษาอังกฤษ – ประมาณ 300 เหรียญต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของคอร์ส
 • หลักสูตรสายอาชีพ (Certificates I ถึง IV, Diploma และ Advanced Diploma) - 4,000 ถึง 22,000 เหรียญ
 • ปริญญาตรี – 20,000 ถึง 45,000 เหรียญ
 • ปริญญาโท – 22,000 ถึง 50,000 เหรียญ
 • ปริญญาเอก – 18,000 ถึง 42,000 เหรียญ*

*หมายเหตุ: ไม่รวมหลักสูตรเฉพาะทางที่มีค่าเล่าเรียนสูง เช่น สัตวแพทย์ แพทยศาสตร์ หากสนใจคอร์สดังกล่าว ศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง

ค่าเล่าเรียนที่ปรากฏเป็นหน่วยเหรียญออสเตรเลีย หากต้องการเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่น ใช้เว็บไซต์ http://www.xe.com

Rate this page

 • Rate as Helpful7 Helpful votes
 • Rate as Not helpful0 Not helpful votes