การศึกษาระดับ วิชาชีพ

การศึกษาและการอบรมทางวิชาชีพของออสเตรเลีย (VET) นั้นมีรากฐานจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและอุตสาหกรรมต่างๆ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกของท่านได้ที่นี่

ไม่ว่าคุณจะต้องการทำงานเลยหลังเรียนจบหรือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา วุฒิการศึกษาในระดับการฝึกอบรมวิชาชีพ (VET) สามารถพาคุณไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้

การศึกษาระดับ VET ของออสเตรเลียอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรม วุฒิการศึกษาของ VET จะได้จากสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่เรียกว่า วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (TAFE) เช่นเดียวกันกับสถาบันของเอกชน รัฐบาลออสเตรเลีย (รัฐบาลกลางและรัฐ) ให้การสนับสนุนเงินทุน พัฒนานโยบาย และสนับสนุนการกำกับดูแลและการประเมินคุณภาพของภาคส่วนนี้ ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมและนายจ้างจะสนับสนุนด้านนโยบายการฝึกอบรมและการจัดลำดับความสำคัญ และการพัฒนาคุณสมบัติที่จะนำไปสู่ทักษะในการทำงาน

ศึกษากับผู้เชี่ยวชาญ...

ไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นไปกว่าการเรียนรู้จากบุคคลที่มีความชอบความสนใจเหมือนกับเรา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบุคคลผู้นั้นได้ลงมือทำจนประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดแล้ว ในออสเตรเลีย อาจารย์ผู้สอนใน VET ไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานจริงในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ มีความรู้ที่ทันต่อยุคสมัย และปรับเปลี่ยนหลักสูตรของพวกเขาให้สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม นั่นก็หมายความว่าคุณจะไม่ได้เรียนเฉพาะทฤษฎีแต่ยังได้ศึกษาความเป็นจริงของอาชีพนั้น ๆ อีกด้วย

...และเรียนรู้ในงาน

หลักสูตร VET ในสถาบันของเราหลายแห่งได้ผนวกการศึกษาในสถานที่จริงเอาไว้ในรายวิชาที่เปิดสอนด้วย ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้เพียงแค่เรียนรู้ในห้องเรียน แต่จะได้รับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมที่ล้ำค่า ในสภาพแวดล้อมการทำงานของแท้ ซึ่งเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโลกแห่งความจริงที่ทำให้เชื่อได้ว่าวุฒิการศึกษาที่คุณได้รับเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่คุณเลือก

การประกันคุณภาพของเรา

ในประเทศออสเตรเลีย คุณจะได้รับการประกันคุณภาพการศึกษา จริงๆแล้ว คุณภาพชีวิตของนักศึกษาต่างชาติทุกคน คุณภาพของประสบการณ์ด้านการศึกษา และ การจัดหาข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์จะได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติการบริการด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ESOS) ปี 2000 และยิ่งไปกว่านี้คือ การกำกับดูแล VET ในระดับชาติ ได้แก่ สำนักงานคุณภาพทักษะออสเตรเลีย (ASQA) ทำให้มั่นใจได้ว่าการศึกษาในระดับ VET มีคุณภาพดี สำหรับนักศึกษากว่า 1.2 ล้านคนของเรา รวมถึงนักศึกษาต่างชาติอีกกว่า 230,000 คนด้วย

Rate this page

  • Rate as Helpful2 Helpful votes
  • Rate as Not helpful1 Not helpful votes