ทางเลือกการศึกษาอื่นในออสเตรเลีย

อยากมาเรียนต่างประเทศหรือเปล่า ลองเข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ทัวร์การศึกษา หรือการศึกษาทางไกลสิ? ดูตัวเลือกของท่านในออสเตรเลียได้ที่นี่

ออสเตรเลียมีโอกาสทางการศึกษาแบบอื่นๆ อีกมากมายนอกเหนือจากหลักสูตรวุฒิการศึกษาภาคปกติ อย่างหลักสูตรภาษาอังกฤษ อนุปริญญา และหลักสูตรปริญญาตรี

โอกาสเรียนต่างประเทศ

ออสเตรเลียมีหลักสูตรการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติหลายแบบที่เหมาะสมกับเป้าหมายส่วนตัวและงบประมาณของนักศึกษาแต่ละคน ตุณสามารถมาเรียนที่นี่เป็นเวลาหนึ่งภาคเรียน หนึ่งปี หรือระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนก็ได้ โดยทั่วไปแล้วสำหรับหลักสูตรการเรียนในต่างประเทศนั้น สถาบันในประเทศของคุณจะไม่ได้ทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการไว้กับสถาบันในออสเตรเลีย และปกติแล้วนักศึกษาจะต้องลาเรียนจากสถาบันในประเทศ นอกจากนี้ ปกติแล้วนักศึกษาต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้แก่สถาบันในออสเตรเลียล่วงหน้าด้วย ดังนั้น ขั้นแรกคุณควรตรวจสอบกับสำนักงานการศึกษาต่างชาติ (Study abroad office) เสียก่อน เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาในต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และตรวจสอบว่าสามารถโอนหน่วยกิตสำหรับวิชาที่เรียนในต่างประเทศของหลักสูตรที่ต้องการได้หรือไม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

คุณสามารถเข้าเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่สถาบันในออสเตรเลียเป็นเวลาหนึ่งภาคเรียนหรือหนึ่งปีก็ได้ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเป็นทางเลือกที่คุ้มกับค่าใช้จ่าย เพราะนักศึกษายังคงจ่ายเงินค่าเล่าเรียนในอัตราเดิมของสถาบันในประเทศ นอกจากนี้ ถ้าคุณเข้าเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน คุณจะยังคงสภาพนักศึกษาของสถาบันในประเทศของท่านระหว่างที่เรียนที่ออสเตรเลีย แต่การเข้าเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานั้น นักศึกษาแต่ละคนต้องได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติจากผู้ประสานงานการแลกเปลี่ยน (Exchange coordinator) ของสถาบันในประเทศเสียก่อน ตามปกติแล้ว หน่วยกิตจากการเรียนในประเทศออสเตรเลียนั้นจะโอนกลับไปใช้ในหลักสูตรในประเทศของคุณได้ตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษา แต่ก็คุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อน โดยการสอบถามจากสถาบันในประเทศเพื่อดูว่าสถาบันของคุณมีความสัมพันธ์ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบใดกับสถาบันในออสเตรเลีย

ทัวร์การศึกษา

ทัวร์การศึกษา (Study tour) เป็นโครงการพิเศษที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยจะเชิญกลุ่มผู้สนใจศึกษาในออสเตรเลียมาเที่ยวชมชีวิตของนักศึกษาในประเทศออสเตรเลีย คุณจะได้ชมสถานที่ต่างๆของสถาบัน ดูตัวเลือกด้านที่พัก ได้เข้าเรียนในชั้นเรียนและทัศนาจร และจะได้เข้าร่วมในชีวิตสังคมของนักศึกษาออสเตรเลีย กรุณาสอบถามสถาบันในประเทศของคุณเพื่อดูว่าปัจจุบันมีทัวร์การศึกษาใดบ้าง

การศึกษาทางไกล

ถ้าคุณต้องการเรียนในสถาบันของออสเตรเลียแต่ไม่สามารถจากบ้านมาได้ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของหลักสูตร การศึกษาทางไกลอาจจะเป็นคำตอบที่เหมาะที่สุด หลักสูตรการศึกษาทางไกลจะทำให้คุณสามารถรับวุฒิการศึกษาของสถาบันออสเตรเลียโดยเรียนจากประเทศอื่นๆได้ หรือจะผสมผสานระหว่างการศึกษาในประเทศกับการเรียนในออสเตรเลียก็ได้

คุณควรตรวจสอบจากสถาบันที่เลือกว่าเปิดสอนหลักสูตรใดบ้างในระบบทางไกล รวมทั้งเกณฑ์ต่างๆในการเข้าเรียน คุณอาจต้องใช้ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของออสเตรเลีย (ปี 12) หรือประกาศนียบัตรที่เทียบเท่าของประเทศอื่นเพื่อการเข้าเรียนในการศึกษาทางไกลระดับปริญญาตรีในประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ สถาบันอาจพิจารณาเรื่องวุฒิภาวะ แรงดลใจ หรือประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องด้วย

Rate this page

  • Rate as Helpful0 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes