ต้องการพาบุตรหลานมาด้วย?

ในกรณีที่คุณต้องการพาบุตรหลานซึ่งอยู่ในวัยเรียนมาด้วยขณะที่คุณกำลังศึกษาในออสเตรเลีย คุณต้องจัดการเรื่องโรงเรียนให้เขาด้วยเช่นกัน ซึ่งแต่ละรัฐและเขตการปกครองของออสเตรเลียมีเกณฑ์ในการสมัครเข้าเรียน รวมถึงอัตราค่าเล่าเรียนแตกต่างกันไป โดยข้อมูลต่อไปนี้เป็นการรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของโรงเรียนรัฐบาลของแต่ละรัฐและเขตการปกครอง รวมถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่คุณต้องการพาบุตรหลานซึ่งอยู่ในวัยเรียนมาด้วยขณะที่คุณกำลังศึกษาในออสเตรเลีย คุณต้องจัดการเรื่องโรงเรียนให้เขาด้วยเช่นกัน ซึ่งแต่ละรัฐและเขตการปกครองของออสเตรเลียมีเกณฑ์ในการสมัครเข้าเรียน รวมถึงอัตราค่าเล่าเรียนแตกต่างกันไป โดยข้อมูลต่อไปนี้เป็นการรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของโรงเรียนรัฐบาลของแต่ละรัฐและเขตการปกครอง รวมถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี

ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวบางประเภทสามารถยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรหลานที่อยู่ในความดูแลได้   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ   ACT Government Education and Training Directorate

รัฐนิวเซาธ์เวลส์

ในรัฐนิวเซาธ์เวลส์ ผู้ถือวีซ่าพักอาศัยชั่วคราวต้องจ่ายค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรหลานที่ติดตามมาด้วย อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นในบางกรณี ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ DEC International

นอร์เทิร์น เทร์ริทอรี

บุตรหลานของผู้ที่ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับวิชาชีพ ถือว่าเป็นนักเรียนต่างชาติและต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน  ยกเว้นเฉพาะกรณีที่เป็นบุตรหลานของนักศึกษาในโครงการของ AusAID และนักศึกษาที่ได้รับทุนปริญญาเอกตามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย ชาร์ลส์ ดาร์วิน   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ  NT Department of Education

รัฐควีนส์แลนด์

กรมการศึกษา พัฒนาวิชาชีพ และจัดหางาน มีนโยบายยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองกำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรัฐควีนส์แลนด์ โดยถือวีซ่าชั่วคราว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Education Queensland International ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ที่เข้าข่ายได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนด้วย

รัฐเซาธ์ออสเตรเลีย

คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรหลานของนักศึกษาต่างชาติได้ที่เว็บไซต์ของ  the SA Government International Students    โดยรัฐเซาธ์ออสเตรเลียมีนโยบายยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรหลานของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาหลักสูตรค้นคว้าวิจัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเพจ Children of SA Government Endorsed Scholarship Holders ในเว็บไซต์ของ SA Government International Students

รัฐวิกตอเรีย

อัตราค่าเล่าเรียนโรงเรียนรัฐบาลในรัฐวิกตอเรียนั้นเท่ากันทุกโรงเรียน  โดยนักเรียนที่มีผู้ปกครองกำลังศึกษาอยู่ ในสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐมีสิทธิได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ StudyVIC

รัฐแทสเมเนีย

นักเรียนที่ติดตามผู้ปกครองที่ถือวีซ่าชั่วคราวต้องจ่ายค่าเล่าเรียน คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ Tasmania Department of Education

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย บุตรหลานของนักศึกษาต่างชาติระดับมหาวิทยาลัยมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐโดยจ่ายค่าเล่าเรียนอัตราเดียวกับนักเรียนออสเตรเลีย   สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ของ WA Education and Training International

Rate this page

  • Rate as Helpful0 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes