ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ออสเตรเลียจะขึ้นอยู่กับสถาบันและระดับการศึกษาที่ท่านเลือก ลองดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆได้จากตารางด้านล่าง

ค่าใช้จ่ายของการศึกษาในออสเตรเลียจะขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาและระดับการศึกษาที่คุณเลือก

ในฐานะที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ คุณจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนก่อนเข้าศึกษา คุณสามารถใช้ระบบค้นหาหลักสูตรในเว็บไซต์นี้เพื่อหาหลักสูตรและดูรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ค่าเล่าเรียนที่ต้องจ่าย นอกจากนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรที่คุณเลือก รวมถึงอุปกรณ์การเรียนและการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของสถาบัน

ตารางด้านล่างจะให้อัตราค่าใช้จ่ายโดยประมาณในหลักสูตรสำหรับวุฒิการศึกษาแต่ละประเภท

  • โรงเรียน - $7,800 - $30,000
  • เรียนภาษาอังกฤษ - ราว $300 ต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของหลักสูตร
  • ระดับการฝึกอบรมวิชาชีพ (ประกาศนียบัตรระดับ I-IV, ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) - $4,000 - $22,000
  • ระดับปริญญาเอก - $14,000 - $37,000 *
  • ระดับปริญญาโท - $20,000 - $37,000 *
  • ระดับปริญญาตรี - $15,000 - $33,000 *

* หมายเหตุ: ราคานี้ไม่รวมถึงหลักสูตรที่มีค่าเล่าเรียนสูง เช่น แพทย์และสัตวแพทย์

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นราคาต่อปีในสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย หากต้องการแปลงเป็นสกุลเงินของคุณโปรดเข้าไปที่ http://www.xe.com

Rate this page

  • Rate as Helpful12 Helpful votes
  • Rate as Not helpful4 Not helpful votes