วีซ่า

ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยท่านตัดสินใจได้ว่าท่านจำเป็นต้องใช้วีซ่านักศึกษาประเภทใดเพื่อการเรียนในออสเตรเลีย ดูตัวเลือกได้ที่นี่

วีซ่านักเรียนประเภทต่างๆ

ประเภทวีซ่านักเรียนที่มีอยู่ในปัจจุบัน แบ่งเป็นประเภทย่อย (Subclass) คุณสามารถดูรายละเอียดฉบับเต็มของวีซ่าเหล่านี้ ได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและชายแดนการป้องกัน https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder/study)

นอกจากนี้ ท่านอาจจะขอวีซ่าสำหรับการศึกษาระยะสั้น หรือวีซ่านักท่องเที่ยว หรือWorking Holiday นอกจากนี้ ยังมีวีซ่าสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนโดยเฉพาะอีกด้วย

Visitor Visa (Subclass 601, 602, 651)

 • เรียนได้นานสุด 3 เดือน
 • ต้องมีเจตนามาเที่ยวออสเตรเลียจริง
 • ผ่านเกณฑ์ด้านสุขภาพและความประพฤติ
 • มีเงินสนับสนุนเพียงพอสำหรับค่าครองชีพระหว่างที่อาศัยในออสเตรเลีย

Working Holiday Visa (Subclass 417, 462)

 • เรียนได้นานสุด 4 เดือน
 • อายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปีและมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้
 • วัตถุประสงค์หลักในการมาออสเตรเลียคือการพักผ่อนวันหยุด
 • เข้าประเทศหรืออาศัยในออสเตรเลียในฐานะนักท่องเที่ยว
 • ผ่านเกณฑ์ด้านสุขภาพและความประพฤติ
 • มีเงินสนับสนุนเพียงพอสำหรับค่าตั๋วเครื่องบินและค่าครองชีพระหว่างที่อาศัยในออสเตรเลีย

คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียน โดยใช้วีซ่าผู้ทำงานในวันหยุดได้ในหน้าการทำงานและวันหยุด (Work and Holiday) ของหัวข้อระบบการศึกษา (Education System) ในเว็บไซต์นี้

Student Guardian (Subclass 590)

 • วีซ่านี้จะอนุมัติให้กับบุคคลที่อาศัยอยู่กับนักเรียนในออสเตรเลีย ในกรณีที่นักเรียนต้องมีผู้ปกครอง
 • เรียนได้สูงสุด 3 เดือนหรือเรียน ELICOS เป็นเวลา 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระหว่างระยะเวลาของวีซ่า
 • ผ่านเกณฑ์ผู้เข้าเมืองแบบชั่วคราวที่แท้จริง
 • มีเงินสนับสนุนเพียงพอสำหรับค่าตั๋วเครื่องบินและค่าครองชีพ
 • ผ่านเกณฑ์ด้านสุขภาพและความประพฤติ
 • มีการประกันสุขภาพ

วีซ่าประเภทต่างๆและเกณฑ์เหล่านี้ จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หน่วยงานที่มีข้อมูลที่แม่นยำและใหม่ล่าสุด คือเว็บไซต์ของกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและชายแดนการป้องกัน ในเว็บไซต์นี้ จะมีข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของวีซ่าที่ครบถ้วน สำหรับการศึกษาระดับต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งข้อมูลสำหรับผู้ที่คิดจะพาสมาชิกในครอบครัวมาด้วย (ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง คู่รัก/คู่แต่งงาน หรือลูก) และคุณสามารถขอความช่วยเหลือและคำปรึกษาเรื่องเกณฑ์วีซ่าได้จากเว็บไซต์นี้ด้วย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อกับบริษัทแนะแนวศึกษาต่อซึ่งจะสามารถช่วยดำเนินการขอวีซ่า สมัครเข้าเรียน รวมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องอื่นๆได้

Rate this page

 • Rate as Helpful4 Helpful votes
 • Rate as Not helpful9 Not helpful votes