Australia’s Migration Strategy – มีความหมายกับคุณอย่างไร

เสริมสร้างความถูกต้องและคุณภาพการศึกษาของออสเตรเลีย รวมทั้งมาตรการคุ้มครองและสนับสนุนคุณ

เนื้อหาหลัก

22 December 2023

This article was last updated 25 March 2024

The Australian Government’s Migration Strategy was released on 11 December 2023.

The Strategy is designed to further strengthen the integrity and quality of Australia’s international education programs, better protect international students and support graduates to achieve their career goals.

International students are welcomed and valued in Australia. We want to make sure you have the best possible experience here, and to support you to use your Australian qualification for career success. 

Genuine international students can feel welcome, safe and supported to access a high-quality Australian education.

Key features

Clear post-study pathways

The Strategy provides clear post-study pathways. These include opportunities to stay and work in Australia for a limited time and, for some graduates, pathways to permanent residency - if your skills and qualifications are needed. This will enable you to better plan for your future, in Australia or elsewhere. 

To make things fairer, the Strategy will limit ‘visa hopping’ between different temporary visas that do not offer a pathway to permanent residency.

Genuine student requirement

On 23 March 2024, the Genuine Temporary Entrant (GTE) requirement was replaced with a new Genuine Student (GS) requirement.  

The GS requirement is a set of questions within your student visa application that you must answer.  

These targeted questions will help the Department of Home Affairs assess if the applicant is a genuine student applicant.  It will also improve the application process and ensure that genuine international students benefit from a safe and supported study experience in Australia.

Student visa applications lodged before 23 March 2024 will continue to be assessed against the previous GTE requirement.

English language requirements

On 23 March 2024, the English language requirements for Student and Temporary Graduate visas changed. The new English language requirements will better support learning and employment outcomes for you.  

Student Visas

 • The minimum test score for a Student visa has increased from International English Language Testing System (IELTS) 5.5 to 6.0 (or its equivalent).
 • The minimum test score for students undertaking an English Language Intensive Course for Overseas Students (ELICOS) course before their main course of study has increased from IELTS 4.5 to 5.0 (or equivalent).
 • The minimum test score required for students undertaking university foundation or pathway programs that deliver reputable English language training is IELTS 5.5 (or equivalent). These recognised courses will be listed on the Department of Home Affairs website.

For students studying English only through ELICOS, full time school students, secondary exchange students, and postgraduate research students, there is no change.

Temporary Graduate visas (TGV)

 • The test score required for a Temporary Graduate visa has increased from IELTS 6.0 to 6.5 (or equivalent), with a minimum score of 5.5 for each component of the test (reading, writing, speaking, and listening).
 • Passport holders from Hong Kong and British National Overseas (BNO) are not required to meet this increased minimum English language requirement. The settings for this cohort remains at IELTS 6.0 (or equivalent), with a minimum score of 5.0 for each component of the test (reading, writing, speaking and listening).
 • Applicants must provide evidence that they have completed an English Language test, meeting these requirements, no more than one year immediately before the date of the visa application. 

Stricter requirements for education providers

The Australian Government is introducing new measures to strengthen the integrity and quality of Australia's education programs for international students.

 • A new VET Integrity Unit will be run by the Australian Skills Quality Authority (ASQA) to ensure you receive the highest quality education and training.
 • Education providers will be given more access to education agent data to help providers work with high quality education agents. 
 • The Education Services for Overseas Students Act 2000 (ESOS Act) will be changed to strengthen the existing ‘fit and proper’ provider test for education providers registered to deliver programs to international students.

Simplified Temporary Graduate visas

The length of post-study work visas will change. However, Australia’s Temporary Graduate visa will still give you time to gain valuable work experience and demonstrate your skills to Australian employers.

If you gain work in a skilled job during your post-study work period, you may be eligible to apply for the new 4-year Skills in Demand visa. This visa provides a clearer pathway to permanent residency.

Initial stay periods for Indian nationals will not change, as agreed in the Australia-India Economic Cooperation and Trade Agreement. See the Migration Strategy for further details.

รัฐบาลออสเตรเลียได้เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการระบบย้ายถิ่นฐาน Migration Strategy  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ออกมานี้เพื่อเพิ่มเสริมสร้างความถูกต้องและคุณภาพการศึกษาของออสเตรเลีย การคุ้มครองนักศึกษาต่างชาติที่ดีขึ้น และการสนับสนุนผู้จบการศึกษาสู่เป้าหมายอาชีพต่างๆ

ประเทศออสเตรเลียต้อนรับและให้ความสำคัญกับนักเรียนและนักศึกษาต่างชาติ รัฐบาลต้องการแน่ใจว่านักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และสนับสนุนให้ใช้คุณวุฒิที่ได้จากออสเตรเลียนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ นักเรียนนักศึกษาต่างชาติที่ตั้งใจเข้ามาศึกษาต่อในออสเตรเลียจะได้รับรู้ถึงการต้อนรับ ความปลอดภัย และการสนับสนุนช่วยเหลือ เข้าถึงคุณภาพการศึกษาของออสเตรเลียอย่างแท้จริง

สาระสำคัญในแผนยุทธศาสตร์

ปรับเงื่อนไขวีซ่าและโอกาสการทำงานหลังจบการศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เนื้อหาในยุทธศาสตร์ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีและโอกาสในการอยู่ต่อเพื่อทำงานหลังจบการศึกษาในออสเตรเลีย ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามทักษะและระดับการศึกษา รวมถึงเส้นทางสู่การย้ายถิ่นฐานถาวร หากทักษะและคุณสมบัติของคุณเป็นที่ต้องการ  ข้อมูลที่ชัดเจนในส่วนนี้ทำให้คุณสามารถวางแผนการใช้ชีวิตในออสเตรเลียและอนาตตได้ดิยิ่งขึ้น

เพื่อให้เกิดความยุติธรรม รัฐบาลจะจำกัดการอนุมัติวีซ่าสำหรับผู้ที่ยื่นต่อวีซ่าชั่วคราวประเภทต่างๆหลายครั้งเพื่อยืดอายุในการอยู่ออสเตรเลีย โดยไม่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐานแบบถาวรแต่อย่างใด

เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของวีซ่านักเรียนจาก GTE เป็น GS

ข้อกำหนดพิจารณาการเข้าประเทศชั่วคราว หรือ Genuine Temporary Entrant (GTE) ที่ใช้ในการสมัครวีซ่านักเรียน จะถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดใหม่ คือ Genuine Student (GS) ซึ่งเป็นหลักฐานที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่วีซ่าแน่ใจว่าผู้สมัครมีความตั้งใจไปศึกษาต่อจริง ข้อกำหนดแบบใหม่นี้จะช่วยปรับปรุงกระบวนการพิจารณาวีซ่าให้ดียิ่งขึ้น และมั่นใจว่าได้ป้อนนักเรียนนักศึกษาที่แท้จริงเข้าสู่ระบบการศึกษาออสเตรเลีย

เพิ่มคะแนนภาษาอังกฤษในการยื่นวีซ่า

เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2567  รัฐบาลออสเตรเลียปรับข้อกำหนดด้านทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการยื่นวีซ่านักเรียนและวีซ่าทำงานชั่วคราวหลังจบการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และคุณภาพของบัณฑิตที่จบออกมา โดยปรับเพิ่มคะแนนภาษาดังนี้

 • คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับการยื่นขอวีซ่าทำงานชั่วคราวหลังจบการศึกษา (Temporary Graduate visa) ปรับจาก IELTS (หรือเทียบเท่า) 6.0 เป็น 6.5
 • คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับการยื่นวีซ่านักเรียน ปรับจาก IELTS (หรือเทียบเท่า) 5.5 เป็น 6.0
  • คะแนนภาษาสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ELICOS) ก่อนเข้าเรียนคอร์สหลัก ปรับจาก IELTS (หรือเทียบเท่า) 4.5 เป็น 5.0
 • คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับการยื่นวีซ่าเรียนหลักสูตร Foundation หรือ Pathway จะต้องมี IELTS (หรือเทียบเท่า) 5.5

กฎเกณฑ์เข้มงวดกับสถาบันการศึกษา

รัฐบาลออสเตรเลีย จะออกมาตรการใหม่เพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง และคุณภาพของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาต่างชาติ

 • จัดตั้งหน่วยตรวจสอบ VET Integrity โดยสำนักงานคุณภาพทักษะออสเตรเลีย (ASQA) เพื่อให้คุณมั่นใจว่าได้รับคุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุดจากสถาบันอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
 • สถาบันการศึกษาออสเตรเลียจะสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทแนะแนวการศึกษาได้มากขึ้น เพื่อเลือกทำงานกับบริษัทที่มีคุณภาพเท่านั้น
 • แผนปรับเปลี่ยนพระราชบัญญัติการบริการด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปี 2000 (ESOS Act) เพื่อให้เหมาะสมกับสถาบันการศึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ปรับระยะเวลาของวีซ่าทำงานชั่วคราวหลังจบการศึกษา

แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสิทธิ์ในการทำงานที่ลดลงของ Temporary Graduate visa  วีซ่าประเภทนี้ให้คุณได้สั่งสมประสบการณ์ทำงานที่หาได้ยาก และแสดงความรู้ความสามารถให้กับนายจ้างชาวออสเตรเลียได้ประจักษ์ หากการทำงานของคุณเป็นทักษะที่ขาดแคลน คุณอาจมีโอกาสสมัครวีซ่าประเภท Skills in Demand อยู่ทำงานเต็มเวลาได้อีก 4 ปี ซึ่งสามารถต่อยอดสู่เส้นทางการสมัครวีซ่าย้ายถิ่นฐานถาวรได้ในอนาคต

สำหรับผู้สมัครสัญชาติอินเดียไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระยะวลาการทำงานของวีซ่าประเภทนี้ ตามข้อตกลงทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศออสเตรเลีย-อินเดีย อ่านข้อมูลได้ที่ Migration Strategy

 

You may also like