Các chứng chỉ nghề

Bạn có thể hoàn thành một loạt các văn bằng thông qua đào tạo nghề của Australia. Sử dụng bảng này để tìm hiểu thêm.

Các trường Giáo Dục và Đào Tạo Nghề (VET) chuyên đào tạo các khóa học cung cấp cho bạn các kỹ năng liên quan đến các ngành công nghiệp, bao gồm hành chính, bán lẻ, du lịch và khách sạn, xây dựng, năng lượng, các dịch vụ công và chăm sóc sức khỏe, vận tải, khai khoáng, sản xuất và công nghệ.

Các chứng chỉ nghề được cấp dựa trên kết quả học tập, và tập trung đào tạo các kỹ năng nghề nghiệp và năng lực. Khung Bằng Cấp Quốc Gia Australia (AQF) công nhận kết quả học tập trước và/hoặc năng lực hiện tại làm cho việc chuyển tín chỉ trở nên dễ dàng hơn và cung cấp cho sinh viên các chương trình liên thông linh hoạt. Các trình độ xếp sắp xếp thành các chứng chỉ với bốn trình độ (Chứng Chỉ I. II, III, và IV), các khóa Chứng Chỉ và Chứng Chỉ Nâng Cao.

Khóa đào tạo VET sẽ mở rộng các kỹ năng của bạn trong một phạm vi và dạy bạn những kinh nghiệm thiết thực mà bạn sẽ cần khi làm việc. Khóa học sẽ đào tạo bạn để thiết kế, lên kế hoạch và thực hiện các khía cạnh thực tiễn và kỹ thuật ngành.

Dưới đây là danh sách các chứng chỉ và kết quả nghề nghiệp của các khóa học VET của Australia:

Chứng chỉ cấp I

 • Thời lượng khóa học - 4 - 6 tháng
 • Nghề Nghiệp - Vận hành viên có tay nghề

Chứng chỉ cấp II

 • Thời lượng khóa học - 6 - 8 tháng
 • Nghề Nghiệp - Vận hành viên cao cấp

Chứng chỉ cấp III

 • Thời lượng khóa học - Khoảng 1 năm
 • Nghề Nghiệp - Qualified tradesperson or technician Công nhân hoặc kỹ thuật viên có trình độ

Chứng chỉ cấp IV

 • Thời lượng khóa học - 12 - 18 tháng
 • Nghề Nghiệp - Giám sát viên

Chứng Chỉ

 • Thời lượng khóa học - 18 - 24 tháng
 • Nghề Nghiệp - Trợ lý

Chứng Chỉ Nâng Cao

 • Thời lượng khóa học - 24 - 36 tháng
 • Nghề Nghiệp - Quản lý cấp thấp

Rate this page

 • Rate as Helpful1 Helpful votes
 • Rate as Not helpful0 Not helpful votes