Nội dung chính


Vì sao nên chọn Australia?

school
9 trong số 100 trường đại học hàng đầu thế giới

Nguồn: Bảng xếp hạng Đại học trên Thế giới theo QS (Mạng lưới Giáo dục Đại học Quốc tế) năm 2024

travel_explore
95% trường đại học được xếp hạng toàn cầu

Nguồn: Bảng xếp hạng Đại học trên Thế giới theo QS (Mạng lưới Giáo dục Đại học Quốc tế) năm 2024

location_city
6 trong số 50 thành phố dành cho sinh viên hàng đầu thế giới

Nguồn: Thành phố dành cho sinh viên Tốt nhất theo QS (Mạng lưới Giáo dục Đại học Quốc tế) năm 2024

Đọc qua các tùy chọn học tập

Khám phá thêm