Nội dung chính

Trước khi bắt đầu công việc 

Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc hoặc sắp bắt đầu làm việc trong vai trò mới của mình, có một số điều thiết yếu bạn sẽ cần phải làm:  

  1. Mở tài khoản ngân hàng.  
  2. Nộp đơn xin Mã số thuế (Tax File Number, TFN). 
  3. Tính toán mức lương tối thiểu của bạn bằng cách sử dụng công cụ PACT.  
  4. Tải xuống ứng dụng Record My Hours để lưu hồ sơ số giờ của bạn trong trường hợp có vấn đề với tiền lương của bạn.  
  5. Nói với người quản lý của bạn rằng bạn chỉ có thể làm việc 48 giờ hai tuần trong thời gian học nhưng không giới hạn số giờ trong thời gian nghỉ học kỳ. 
  6. Hiểu quyền và trách nhiệm công việc của bạn. 

Hiểu rõ hợp đồng lao động của bạn 

Trước khi bạn bắt đầu làm việc, nhà tuyển dụng của bạn sẽ cung cấp cho bạn một hợp đồng chính thức để xem xét và ký kết.  

Hợp đồng lao động là gì? 

Hợp đồng lao động là một thỏa thuận giữa bạn và người sử dụng lao động của bạn, trong đó quy định các điều khoản và điều kiện làm việc của bạn. Hợp đồng xác định các vấn đề trong công việc của bạn như tiền lương, kỳ vọng về vai trò và quyền lợi của bạn như nghỉ phép. 

Thỏa thuận Nơi làm việc là gì? 

Thỏa thuận Nơi làm việc hoặc Doanh nghiệp quy định các quyền và trách nhiệm chung được thống nhất giữa người sử dụng lao động và một nhóm người lao động. 

Quyền lợi có nghĩa là gì? 

Quyền lợi là những gì bạn được hưởng với tư cách là người lao động. Tiêu chuẩn Tuyển dụng Quốc gia (National Employment Standards, NES) quy định ra 11 quyền lợi việc làm tối thiểu cho tất cả người lao động. 

Phần thưởng (Award) là gì? 

Phần thưởng đặt ra điều kiện việc làm cho các ngành khác nhau. Những điều này áp dụng dựa trên các yêu cầu tối thiểu trong Tiêu chuẩn Tuyển dụng Quốc gia (National Employment Standards, NES).