Nội dung chính

Bạn thường được yêu cầu phải có tiếng Anh để học tập hoặc làm việc tại Australia.

Bạn sẽ cần xem thông tin về loại thị thực mà bạn muốn xin tại trang web của Bộ Nội vụ Chính phủ Australia. Trang thông tin của từng loại thị thực sẽ cho bạn biết bạn cần trình độ tiếng Anh nào và bạn phải cung cấp bằng chứng gì.

Một trong những yêu cầu của thị thực sinh viên (Thị thực sinh viên Australia 500) là cung cấp bằng chứng về khả năng tiếng Anh của bạn

Để chứng minh trình độ tiếng Anh của mình, bạn sẽ cần cung cấp một trong những giấy tờ sau: 

  • Bằng chứng rằng bạn là công dân của (và có hộ chiếu hợp lệ của) Vương quốc Anh*, Hoa Kỳ, Canada, New Zealand hoặc Cộng hòa Ireland. *Hộ chiếu Anh (Nước ngoài) không được chấp nhận.
  • Giấy chứng nhận kết quả của một trong các bài thi tiếng Anh được chấp thuận liệt kê dưới đây. 

Các bài thi tiếng Anh được chấp thuận

Bộ Nội vụ của Chính phủ Australia chấp thuận điểm số của các bài thi sau đây, được thực hiện tại một trung tâm kiểm tra an toàn, để đáp ứng các yêu cầu tiếng Anh cho thị thực: 

*Từ ngày 14 tháng 12 năm 2022, một số thí sinh nhất định có thể được tham gia thi lại một kỹ năng One Skill Retake (OSR) IELTS. OSR cho phép bạn thi lại một trong bốn phần thi đọc, viết, nói hoặc nghe (chỉ một lần).

^Từ ngày 26 tháng 7 năm 2023 TOEFL iBT sẽ ngừng cung cấp các bài thi tiếng Anh cho các mục đích thị thực Australia cho đến khi có thông báo mới.

Để đăng ký thị thực Australia, Bộ Nội vụ sẽ chấp thuận kết quả thi IELTS bao gồm cả OSR, ngoại trừ các nhóm thị thực 476, 482 và 485 yêu cầu kết quả thi một lần.

Tìm hiểu xem bạn phải cung cấp bằng chứng nào cho:

Các bài thi tiếng Anh trực tuyến (tại nhà)

Một đơn vị tổ chức thi cung cấp các bài thi mà bạn có thể làm tại nhà hoặc trực tuyến, như là TOEFL iBT – Special Home Edition, OET@Home, IELTS Indicator, và IELTS Online. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Chính phủ Australia không chấp nhận điểm số từ các bài thi này hoặc các bài thi “tại nhà” hoặc “trực tuyến” khác.