Thay đổi khóa học hoặc cơ sở giáo dục của bạn

Tìm hiểu cách thay đổi khóa học hoặc bậc học, hoặc chuyển tiếp giữa các cơ sở giáo dục.

Nội dung chính

Sau khi bạn bắt đầu học tập tại Australia, bạn có thể tìm thấy một khóa học hoặc lĩnh vực học tập khác phù hợp hơn với sở thích hoặc kế hoạch nghề nghiệp của bạn.

Điều kiện đối với thị thực sinh viên của bạn là bạn phải duy trì ghi danh vào một khóa học ở cùng cấp độ hoặc cao hơn của khóa học mà thị thực của bạn đã được cấp.

Bạn phải kiểm tra các yêu cầu thị thực sinh viên của mình và làm theo các quy trình chính xác để thay đổi khóa học hoặc cơ sở giáo dục của bạn.

Thị thực của bạn có thể có các điều kiện yêu cầu bạn phải được cho phép trước khi thay đổi kế hoạch học tập của bạn. Để kiểm tra tình trạng và điều kiện thị thực của bạn, hãy kiểm tra trên VEVO.

Thay đổi khóa học của bạn tại cùng cơ sở giáo dục

Nếu bạn đang thay đổi khóa học của mình nhưng vẫn học ở cơ sở giáo dục hoặc đào tạo đó:

 • Nếu khóa học mới của bạn có   bằng cấp tương đương hoặc cao hơn, hoặc bạn đang chuyển từ tiến sĩ sang thạc sĩ, bạn có thể sắp xếp với cơ sở giáo dục của mình và không cần phải xin thị thực sinh viên mới. Tuy nhiên, nếu thị thực hiện tại của bạn sắp hết hạn và bạn cần thêm thời gian để hoàn thành khóa học mới, bạn sẽ cần phải xin thị thực sinh viên mới.
 • Bạn phải nộp đơn xin thị thực sinh viên khác nếu khóa học mới của bạn có cấp độ bằng cấp thấp hơn (ví dụ: từ bằng cử nhân xuống Cao đẳng) hoặc bạn đang chuyển sang Khóa Tiếng Anh Cấp tốc dành cho Sinh viên Quốc tế - ELICOS.

Điều quan trọng là phải xem trên trang web của Bộ Nội vụ vì các điều kiện có thể thay đổi tùy thuộc vào loại thị thực và hoàn cảnh của bạn.

Thay đổi cơ sở giáo dục của bạn

Nếu bạn đã hoàn thành dưới sáu tháng của khóa học chính của mình

Bạn chỉ có thể thay đổi cơ sở giáo dục trong một số trường hợp. Ví dụ: cơ sở giáo dục đó sẽ xem xét việc chuyển tiếp của bạn trong các tình huống như:

 • bệnh nghiêm trọng
 • mất một thành viên gia đình (nếu có thể, cần phải cung cấp giấy chứng tử)
 • một thảm họa lớn ở nước sở tại của bạn yêu cầu phải di chuyển khẩn cấp
 • trải nghiệm đau thương.

Bạn sẽ cần liên hệ với cơ sở giáo dục hiện tại của mình trước khi bạn đăng ký với một cơ sở giáo dục khác. Cơ sở giáo dục hiện tại của bạn sẽ xem xét yêu cầu của bạn và quyết định xem họ có cho phép bạn chuyển hay không.

Nếu cơ sở giáo dục của bạn cho phép bạn chuyển trường trước khi bạn hoàn thành sáu tháng học tập, họ sẽ thông báo cho Bộ Nội vụ. Bạn không cần gửi Xác nhận Ghi danh (Confirmation of Enrolment, CoE) mới hoặc cập nhật tài khoản ImmiAccount của bạn.

Nếu bạn đã hoàn thành trên sáu tháng của khóa học chính của mình

Nếu bạn thay đổi khóa học hoặc cơ sở giáo dục sau sáu tháng học, hãy nói với cơ sở giáo dục của bạn và họ sẽ thông báo cho Bộ Nội vụ.

 • Bạn không cần gửi Xác nhận Ghi danh (Confirmation of Enrolment, CoE) mới hoặc cập nhật ImmiAccount của bạn.
 • Bạn không cần nộp đơn xin thị thực sinh viên mới nếu khóa học mới của bạn có trình độ tương đương hoặc cao hơn (ví dụ: từ Cao đẳng sang Cao đẳng hoặc bậc Cử nhân) hoặc nếu bạn thay đổi từ bậc học tiến sĩ sang bậc học thạc sĩ.
 • Bạn phải nộp đơn xin thị thực sinh viên mới nếu khóa học chính của bạn xuống cấp độ bằng cấp thấp hơn (ví dụ: từ bằng Cử nhân xuống Cao đẳng) hoặc bạn đang chuyển sang khóa học ELICOS (Khóa Tiếng Anh Cấp tốc dành cho Sinh viên Quốc tế).

Điều quan trọng là phải xem trên trang web của Bộ Nội vụ vì các điều kiện có thể thay đổi tùy thuộc vào loại thị thực và hoàn cảnh của bạn.

Thông tin và hỗ trợ khác 

 • Truy cập trang Thay đổi Hoàn cảnh của Bạn trên trang web của Bộ Nội vụ để biết thêm thông tin.
 • Liên hệ với các dịch vụ hỗ trợ sinh viên tại trường hoặc các tư vấn khác để được trợ giúp và tư vấn.