Nội dung chính

Khám phá các loại thị thực

Đối với sinh viên đến Australia học tập, loại thị thực phổ biến nhất là thị thực sinh viên loại 500). Sau khi hoàn thành chương trình học tại Australia, sinh viên đủ điều kiện có thể nộp đơn xin Thị thực Tạm thời dành cho Sinh viên Quốc tế mới tốt nghiệp tại Australia (thị thực 485) để sống và làm việc tại Australia. Ngoài ra, thị thực ngắn hạn hoặc tạm thời có thể phù hợp hơn với trải nghiệm học tập của bạn.


Cách nộp hồ sơ xin thị thực sinh viên

Tìm hiểu cách nộp hồ sơ xin thị thực sinh viên loại 500) vào Australia với hướng dẫn từng bước hữu ích này.