Nội dung chính

Sinh viên quốc tế học tập chính thức tại Australia và những người phụ thuộc của họ (bao gồm vợ/chồng và con dưới 18 tuổi) phải có OSHC.
 

OSHC thanh toán những gì? 

Các công ty bảo hiểm OSHC cung cấp một loạt các chương trình OSHC khác nhau.

Chương trình bảo hiểm OSHC tối thiểu bắt buộc (cơ bản) thường sẽ thanh toán cho: 

  • Thăm khám bác sĩ đa khoa (GP)
  • một số phương pháp điều trị tại bệnh viện
  • xe cứu thương, và
  • một số loại dược phẩm (thuốc) nhất định. 

Bảo hiểm OSHC không thanh toán cho các điều trị như nha khoa, nhãn khoa hoặc vật lý trị liệu. Bạn có thể mua các dịch vụ bổ sung OSHC từ nhà cung cấp bảo hiểm OSHC nếu bạn muốn được thanh toán cho những dịch vụ này. 

Một lựa chọn khác là mua bảo hiểm y tế tư nhân cùng với bảo hiểm OSHC của bạn để thanh toán cho các nội dung mà bảo hiểm OSHC không thanh toán. Các quyền lợi và chi phí khác nhau giữa các quỹ và hợp đồng bảo hiểm.

Bạn cũng có thể mua bảo hiểm du lịch cùng với bảo hiểm OSHC của mình, có thể thanh toán cho các điều trị y tế khác nhau.  

Tôi có thể mua bảo hiểm OSHC ở đâu?

Chỉ có một vài công ty bảo hiểm y tế đã đăng ký cung cấp bảo hiểm OSHC. Bạn có thể so sánh các chương trình và giá ở các trang web sau: 

Duy trì bảo hiểm OSHC của bạn 

Bộ Nội vụ yêu cầu sinh viên nước ngoài duy trì bảo hiểm OSHC trong thời gian ở Australia. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web Private Health.