Hệ thống giáo dục Australia bao gồm giáo dục tiểu học, giáo dục trung học và giáo dục đại học cho sinh viên quốc tế. 

 

Trường phổ thông (Tiểu học và Trung học) 

Australia tiếp nhận học sinh, sinh viên quốc tế từ 5 tuổi trở lên, bao gồm cả con của sinh viên quốc tế đang học đại học hoặc cao đẳng. 

Các trường phổ thông của Australia nằm trong số các trường tốt nhất trên thế giới, bao gồm các trường công và trường tư. Học phí và yêu cầu đầu vào khác nhau tùy theo bang và vùng lãnh thổ của Australia cũng như tùy theo trường học.   

Thời lượng các cấp học phổ thông 
 • Thời lượng – tổng cộng 13 năm (Mẫu giáo/Dự bị đến lớp 12) 
 • Số học kỳ mỗi năm – Bốn, có kỳ nghỉ giữa mỗi học kỳ 
 • Ngày bắt đầu – Cuối tháng 1 / đầu tháng 2 

Các khóa học tiếng Anh  

ELICOS là từ viết tắt của Khóa Tiếng Anh Chuyên sâu dành cho Sinh viên Quốc tế. Các khóa học này phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia nghiêm ngặt và tuân theo khung đảm bảo chất lượng dẫn đầu trong ngành. Dù lý do bạn muốn học tiếng Anh ở Australia là gì, sẽ luôn có khóa học giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Thời gian biểu cho các khóa học ELICOS 
 • Thời lượng – Từ năm tuần đến 60 tuần, tùy theo trình độ của bạn 
 • Số học kỳ mỗi năm – Một năm được chia thành các khối tuần ELICOS 
 • Ngày bắt đầu – Suốt cả năm 

Các khóa học Liên thông và Dự bị  

Nếu bạn không đáp ứng được các yêu cầu học tập để được vào thẳng một trường đại học ở Australia, các chương trình liên thông có thể cung cấp cho bạn những kỹ năng cần thiết để bắt đầu chương trình giáo dục đại học ở bậc đại học.   

Liên thông giáo dục có thể bao gồm các khóa học tiếng Anh, Giáo dục và Đào tạo Nghề (VET) và Chương trình Dự bị Đại học.  

Một số cơ sở giáo dục đại học có thỏa thuận chính thức với các cơ sở đào tạo chương trình liên thông để cấp tín chỉ học tập cho quá trình học tập trước đó.    

Thời gian biểu cho khóa học dự bị 
 • Thời lượng – 1 năm (có thể lâu hơn) 
 • Các học kỳ – Tùy theo khóa học 
 • Bắt đầu – Thường vào tháng 2, nhưng có thể thay đổi tùy theo khóa học.    

Giáo dục và Đào tạo Nghề 

Giáo dục và Đào tạo Nghề (VET) được giảng dạy bởi các Cơ sở đào tạo nghề công lập (TAFE) thuộc sở hữu của Chính phủ Australia và các tổ chức đào tạo tư nhân đã đăng ký (RTO).  

Những cơ sở giáo dục và đào tạo này thường nhỏ hơn các trường đại học và cung cấp các khóa học thực tế hơn, với định hướng học tập để sẵn sàng làm việc hướng tới hơn 500 việc làm khác nhau. Nhiều khóa học VET (Giáo dục Đào tạo Nghề) bao gồm thực tập hoặc học tập từ làm việc thực tế. 

Thời lượng khóa học Giáo dục và Đào tạo Nghề (VET)   
 • Thời lượng – 1 đến 4 năm 
 • Các học kỳ – 2 (hoặc 4) 
 • Bắt đầu – Cuối tháng 1 / đầu tháng 2 (có thể thay đổi tùy theo khóa học). 

Giáo dục đại học   

Đại học và các cơ sở giáo dục không phải đại học (bao gồm các cơ sở tư nhân và cơ sở đào tạo nghề công lập (TAFE) thuộc sở hữu của Chính phủ) cung cấp các chương trình đại học và chương trình sau đại học bao gồm các chương trình đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ.   

Nhiều cơ sở giáo dục đại học cũng cung cấp các chương trình Văn bằng Sau đại học và Chứng chỉ Sau đại học và thậm chí cả Cử nhân Nâng cao để hướng đến bằng cấp Cử nhân hoàn chỉnh.  

Thời lượng chương trình Đại học 

Đại học (trình độ Cử nhân) 

 • Thời lượng – Thông thường là 3 năm (4 năm đối với bằng Cử nhân Danh dự) 
 • Các học kỳ – 2, nhưng hiện giờ là 3 học kỳ ở một số cơ sở 
 • Bắt đầu – Thường là tháng 3, nhưng có thể thay đổi tùy theo khóa học và cơ sở giáo dục. Cũng có thể bắt đầu vào giữa năm hoặc học kỳ thứ hai.  

Sau đại học  

 • Thời lượng – 1 đến 2 năm 
 • Các học kỳ – 2, nhưng hiện giờ là 3 học kỳ ở một số cơ sở 
 • Bắt đầu – Thường là tháng 3, nhưng có thể thay đổi tùy theo khóa học và cơ sở giáo dục 

Tiến sĩ 

 • Thời lượng – 3 năm (cộng thêm 1 năm đánh giá) 
 • Các học kỳ – Hầu hết các ứng viên Tiến sĩ không tham dự các lớp học mà thay vào đó được hướng dẫn học tập trong suốt cả năm 
 • Bắt đầu – Ngày bắt đầu được thương lượng với người hướng dẫn bạn hoàn thành chương trình Tiến sĩ 

Hệ thống Bằng cấp Australia đối với chương trình đại học 

Hệ thống Bằng cấp Australia (AQF) là hệ thống giáo dục đại học (sau trung học) quốc gia có 10 cấp khác nhau. Bạn có thể chuyển từ cấp học này sang cấp học tiếp theo, miễn là bạn đáp ứng được các yêu cầu về thị thực sinh viên của mình. Những bằng cấp này được công nhận trên toàn quốc và được quốc tế công nhận trong nhiều ngành.

Sơ đồ Hệ thống Bằng cấp Australia (AFQ).