Nội dung chính

Các chương trình Du học 

Các chương trình Du học tại Australia mang đến cơ hội học tập tại một trường đại học của Australia trong một hoặc hai học kỳ, đồng thời nhận được tín chỉ học tập cho bằng đại học tại đất nước của bạn. Các thỏa thuận tín chỉ cụ thể sẽ thay đổi tùy theo chương trình học tập và tiến độ của bạn và phải được tổ chức riêng.  

Tại sao nên tham gia du học theo học kỳ?  

Các chương trình Du học mang đến cho bạn cơ hội tham gia các khóa học hoặc môn tự chọn mà bạn sẽ không thể tham gia tại quốc gia của bạn, chẳng hạn như các nghiên cứu bản địa Australia trong nước hoặc các môn học cho chuyên ngành của bạn ở nhà được xem xét từ một quan điểm khác ở Châu Á Thái Bình Dương. Bạn cũng có thể sử dụng thời gian nghỉ học kỳ để khám phá Australia và tận hưởng trải nghiệm văn hóa khi sống ở một đất nước mới. 

Chương trình này được triển khai như thế nào 

Học phí chương trình Du học được trả trực tiếp cho trường đại học Australia trong thời gian học (một hoặc hai học kỳ) tại Australia. Tuy nhiên, nhiều chương trình cho phép bạn tiếp tục nhận được hỗ trợ tài chính bạn có thể đã được hưởng từ trường đại học tại quốc gia của bạn.  

Một số chương trình Du học được sắp xếp theo thỏa thuận chính thức giữa trường đại học tại quốc gia của bạn và một trường đại học đối tác tại Australia. Bạn có thể sắp xếp độc lập bằng cách nộp đơn trực tiếp vào trường đại học Australia mà bạn đã chọn. Vui lòng xem trang web của trường đại học để biết thêm thông tin và đảm bảo bạn đã được trường đại học tại quốc gia của bạn chấp thuận.  

Tín chỉ khóa học 

Với các thỏa thuận tín chỉ học tập, bạn sẽ có thể công nhận các chương trình học tập đã hoàn thành ở Australia cho bằng cấp tại quốc gia của bạn. Một số khóa học đã hoàn thành trong chương trình Du học ngắn hạn có thể không được tính vào bằng cấp ở quốc gia của bạn. Hãy nhớ tìm hiểu và xin văn bản chấp thuận của trường đại học tại quốc gia của bạn trước khi bạn bắt đầu học tập tại Australia.  

Nơi tìm các chương trình Du học ngắn hạn  

Tìm kiếm các khóa học bằng cách sử dụng công cụ Tìm kiếm khóa học của chúng tôi và hỏi trực tiếp với trường đại học mà bạn chọn. 

Các chương trình trao đổi 

Các trường đại học Australia có mạng lưới quan hệ đối tác rộng khắp trên toàn thế giới. Nhiều thỏa thuận hợp tác cho phép “trao đổi” sinh viên, cho phép sinh viên Australia học ở nơi khác và sinh viên quốc tế tham gia tại một trường đại học của Australia.  

Tại sao nên thực hiện chương trình Trao đổi? 

Giống như các chương trình Du học ngắn hạn, các chương trình Trao đổi cũng cho phép bạn tham gia một loạt các khóa học khác nhau, trải nghiệm chuyên ngành chính của bạn thông qua một lăng kính khác và gặp gỡ những người mới từ Australia và trên toàn thế giới. Bạn cũng có thể sử dụng thời gian nghỉ học để khám phá nước Australia! 

Chương trình này được triển khai như thế nào 

Sinh viên chương trình trao đổi không phải trả phí cho trường đại học ở Australia. Thay vào đó, học phí cho sinh viên trao đổi tiếp tục được thanh toán theo thỏa thuận của trường tại nước của ban và trường Australia trong suốt thời gian học tập tại Australia.  

Tín chỉ khóa học 

Khi có các thỏa thuận tín chỉ học tập, bạn có thể ghi nhận chương trình học tại Australia vào bằng cấp tại trường của bạn ở nước sở tại. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn đã được trường đại học chấp thuận chính thức trước khi bạn đến Australia. 

Nơi tìm các chương trình trao đổi 

Hỏi trường đại học của bạn về các thỏa thuận Trao đổi của họ với các đối tác đại học Australia.  

Điều kiện tham gia 

Các chương trình Du học và Trao đổi có thể có các yêu cầu dựa trên:  

  • thành tích học tập 
  • khả năng tiếng Anh 
  • hoàn thành các nội dung học tập bắt buộc, và 
  • thời gian học tại trường đại học tại quốc gia của bạn. 

Bạn cũng phải nộp đơn xin thị thực Sinh viên (Thị thực sinh viên Australia 500) để học tập tại Australia.