Nội dung chính

Đọc qua thông tin về an toàn

wb_sunny
An toàn và thân thiện

Australia nhìn chung là một đất nước rất an toàn và thân thiện để sống và học tập, luôn được xếp hạng trong số các quốc gia an toàn nhất trên thế giới. Bất kể bạn ở đâu trên thế giới, điều quan trọng là phải chăm sóc bản thân và nhận thức được mọi rủi ro. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn mới đến và đang thích nghi với môi trường mới.

Khám phá thêm