Nội dung chính

Làm việc trong khi học tập là một cách tuyệt vời để tích lũy kinh nghiệm thực tế và trải nghiệm nền văn hóa địa phương. Thị thực sinh viên quốc tế Australia (Thị thực sinh viên Australia 500) cho phép bạn làm việc trong khi học. Tìm kiếm các công việc có giờ làm việc linh hoạt để cân bằng giữa cam kết học tập và công việc.

work
Giờ làm việc

Bạn có thể làm việc tối đa 48 giờ trong hai tuần trong thời gian học và số giờ không giới hạn trong thời gian nghỉ học.

start
Bắt đầu làm việc

Người có thị thực sinh viên được cấp ở nước ngoài có thể bắt đầu làm việc sau khi khóa học của họ bắt đầu. Tuy nhiên, có thể áp dụng các quyền làm việc khác nhau. Kiểm tra tài khoản ImmiAccount của bạn để tìm hiểu các điều kiện thị thực của bạn.

verified_user
Hiểu rõ các quyền của bạn

Bạn được hưởng các biện pháp bảo vệ tại nơi làm việc giống như tất cả những người khác làm việc tại Australia.

Chọn các chủ đề

Khám phá thêm