Học bổng

Có rất nhiều khoản tài trợ, học bổng và trợ cấp để hỗ trợ bạn về tài chính khi học tập tại Australia.

Australian Government Scholarships $300m

Có rất nhiều khoản tài trợ, học bổng và trợ cấp để hỗ trợ bạn về tài chính khi học tập tại Australia. Đây là những khoản hỗ trợ từ Chính phủ Australia, các cơ sở giáo dục và một số tổ chức chính phủ và tư nhân khác.

Các đơn xin và câu hỏi về học bổng đều được nộp thông qua các đơn vị trao học bổng.

Các chương trình học bổng lớn dành cho sinh viên quốc tế bao gồm:

Australia Awards

Mục đích Australia Awards là tăng cường kiến thức, liên kết giáo dục và củng cố mối quan hệ bền vững giữa Australia và các nước láng giềng thông qua các chương trình học bổng mở rộng. Chương trình quy tụ các học bổng được cung cấp bởi Bộ Ngoại giao (DFAT), Bộ Giáo dục và Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR). Tìm hiểu thêm về Australia Awards.

Điểm Đến Australia

Chương trình Điểm Đến Australia là chương trình học bổng mới của Chính phủ Australia dành cho sinh viên trong nước và quốc tế theo học tại Australia. Mỗi năm chương trình sẽ có hơn 1.000 suất học bổng để hỗ trợ cả sinh viên trong nước và quốc tế đang học tập tại các điểm trường vùng từ Chứng chỉ IV trở lên. Các cơ sở giáo dục đại học Australia có thể nộp đơn xin học bổng trị giá lên tới 15.000 đô la/sinh viên/năm.

Chương trình đào tạo nghiên cứu của Chính phủ Australia 

Từ 01/01/2017, Chương trình đào tạo nghiên cứu đã thay thế chương trình Học bổng nghiên cứu sau đại học quốc tế. Vui lòng xem thông tin thêm về Chương trình đào tạo nghiên cứu tại trang web của Bộ Giáo dục. Đơn xin học bổng này được nộp trực tiếp cho trường đại học tham gia chương trình.

Học bổng của Australia dành cho nữ giới tham gia nghiên cứu tại các nước APEC 

Đây là học bổng dành cho các nhà nghiên cứu nữ có thành tích cao đến từ các nền kinh tế APEC với cơ hội nghiên cứu hợp tác với nhiều cơ sở nghiên cứu và giáo dục của Australia. Học bổng này hướng đến trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong khu vực APEC và nâng cao vị thế của nữ giới trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Hãy tìm hiểu thêm về Học bổng của Australia dành cho nữ giới tham gia nghiên cứu các nước APEC

Học bổng của trường

Các trường của Australia thường xuyên cấp học bổng cho sinh viên quốc tế đủ điều kiện, dựa trên thành tích học tập.  Liên hệ bộ phận tuyển sinh hoặc văn phòng quốc tế của trường mà bạn đang nộp đơn để được tư vấn và cung cấp thêm thông tin.

Ai có thể xin học bổng?

Tất cả các học bổng liệt kê trên trang web của chúng tôi đều mở cho sinh viên quốc tế. Nhiều học bổng mở cho sinh viên thuộc mọi quốc tịch, tuy nhiên các điều kiện học bổng do trường hoặc tổ chức cấp học bổng đưa ra và các đơn xin phải được nộp trực tiếp cho họ. Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện nhận học bổng hay không, hãy liên hệ với tổ chức cung cấp học bổng.

Rate this page

  • Rate as Helpful12 Helpful votes
  • Rate as Not helpful4 Not helpful votes