Tín chỉ và các miễn giảm

Tín chỉ cho phép bạn cải thiện những gì mà bạn đã học. Tìm hiểu xem bạn có thể lấy một tín chỉ hoặc miễn tín chỉ như thế nào tại đây.

Tại Australia, bạn có thể sử dụng các tín chỉ mà bạn đã hoàn thành để góp phần vào việc học của mình.

Công Nhận Kỹ Năng Có Trước (RPL), hay việc chuyển tín chỉ, là việc ghi nhận đào tạo chính thức/không chính thức trước đây, kinh nghiệm làm việc, phát triển chuyên môn, các chứng chỉ chuyên nghiệp và các kỳ thi, và các đào tạo và giáo dục từ công việc. Việc chuyển tín chỉ có hiệu lực cho các chương trình đại học và cả sau cao học, tùy theo trường. Tín chỉ cũng có thể được tính cho các chương trình giáo dục và đào tạo nghề trước đó.

Australia có hệ thống nhận ra các văn bằng từ các nước khác. Tổ chức Chính phủ Australia Cơ Quan Quốc Gia Công Nhận Khả Năng Chuyên Môn Ngoại Quốc (NOOSR) giúp các trường Australia nhận diện các bằng cấp nước ngoài, cho phép ghi nhận các kết quả học tập trước đây của bạn.

Dưới đây là giải thích ngắn về sự khác nhau giữa các tín chỉ và miễn giảm.

Các Tín Chỉ Các Miễn Giảm
Bạn cần tổng số đơn vị học trình/môn học trong một khóa học để được cấp bằng.

Nếu bạn có kinh nghiệm làm việc hoặc kinh nghiệm học tập từ đâu đó, trường mới của bạn có thể cho phép tính số tín chỉ đó vào tổng số tín chỉ của bạn, do đó bạn không phải học lại các lớp đó.
Miễn giảm nghĩa là bạn được miễn không phải học một học trình/ môn học.

Nếu bạn được miễn giảm hơn là ghi nhận tín chỉ, bạn có thể phải học một học trình hoặc môn khác để kiếm tín chỉ và tính vào tổng thể văn bằng.

Làm thế nào để bạn có được tín chỉ hoặc miễn giảm?

Các yêu cầu và quy trình khác nhau đối với từng trường/khóa học, nhưng nhìn chung các chi tiết về kinh nghiệm làm việc có thể chứng minh kinh nghiệm của bạn - từ ý kiếng nơi làm việc đến một công trình được công bố. Kinh nghiệm học tập thường là bảng điểm học tập hoặc các giấy tờ bằng cấp từ trường học trước đây của bạn, cũng như là bản mô tả về chương trình mà bạn đã học.

Khi mà bạn quyết định một khóa học và trường bạn thích, hãy liên hệ với một trong các những chuyên viên khóa học của trường và cho họ biết kế hoạch học tập của bạn. Họ sẽ có thể đưa ra lời khuyên khóa học liên thông tốt nhất cho phép bạn ghi nhận tín chỉ hoặc được miễn giảm và phù hợp với mục tiêu của bạn.

Rate this page

  • Rate as Helpful2 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes