Đăng ký nhập học

Để học tập tại Australia bạn sẽ cần đăng ký vào học một trường và xin visa du học sinh từ chính phủ Australia. Đọc phần để có thêm chi tiết.

Để học tập tại Australia, bạn cần đăng ký nhập học với trường và làm thủ tục xin visa du học sinh với Chính Phủ Australia. Các bước thực hiện như sau:

Chọn khóa học và chọn trường:

  • Nộp đơn xin nhập học đến trường.
  • Nhận và chấp thuận Thư Mời Nhập Học của trường.
  • Nhận Thư Xác Nhận Đăng Ký Khóa Học (CoE) – Làm thủ tục xin visa du học sinh.

Bạn cần đáp ứng một số yêu cầu khác của trường và cơ quan cấp visa, bao gồm:

  • Các yêu cầu về học thuật.
  • Các yêu cầu về Tiếng Anh.
  • Chứng minh tài chính để hỗ trợ việc học của bạn.
  • Bảo hiểm sức khỏe dành cho sinh viên quốc tế.

Nếu bạn đang sống hoặc làm việc tại Australia, bạn vẫn có thể đăng ký nhập học tại đây như là một sinh viên quốc tế.

Các đại diện giáo dục

Các đại diện giáo dục ở quốc gia của bạn hoàn toàn có thể giúp bạn đăng ký học tại Australia. Luật ESOS yêu cầu tất cả các trường, học viện phải đăng danh sách những đại lý giáo dục của trường lên website. Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu việc học tại Australia, hãy truy cập website của trường/học viện để tìm danh sách các đại lý giáo dục ở gần nơi bạn sống.

Rate this page

  • Rate as Helpful38 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes