Khám phá các loại visa du học Úc

Đối với sinh viên du học Úc, visa phổ biến nhất là visa sinh viên loại 500. Sau khi hoàn thành chương trình du học Úc, sinh viên đủ điều kiện có thể nộp đơn xin Visa Tạm thời dành cho sinh viên quốc tế mới tốt nghiệp (visa 485) để sống và làm việc tại Australia. Ngoài ra, visa ngắn hạn hoặc tạm thời có thể phù hợp hơn với trải nghiệm học tập của bạn.


How to apply for a student visa

Find out how to apply for a Student visa (subclass 500) for Australia, with this helpful step-by-step guide.


Hướng dẫn xin visa du học Úc

Tìm hiểu cách nộp hồ sơ xin visa sinh viên loại 500 du học Úc với hướng dẫn từng bước hữu ích này.