Thị thực Tạm thời dành cho Sinh viên Quốc tế mới tốt nghiệp tại Australia (thị thực 485)

Tìm hiểu về Thị thực Tạm thời dành cho Sinh viên Quốc tế mới tốt nghiệp tại Australia (thị thực 485) bao gồm tính đủ điều kiện và thời gian cư trú.

Nội dung chính


Thị thực này cho phép bạn

house
Cư trú

ở Australia nếu bạn là sinh viên quốc tế đủ điều kiện tốt nghiệp khóa học đã đăng ký CRICOS của Australia

group_add
Bao gồm gia đình

trong đơn đăng ký của bạn bao gồm vợ/chồng, con của bạn hoặc con của vợ/chồng. Họ phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân cách thị thực.

work
Làm việc

không giới hạn thời gian trong bất cứ lĩnh vực nào

Điều kiện

Để đủ điều kiện cho Thị thực Tạm thời dành cho Sinh viên Quốc tế mới tốt nghiệp tại Australia (thị thực 485), bạn phải: 

 • dưới 50 tuổi, 
 • đã có Thị thực sinh viên (thị thực 500) trong sáu tháng gần nhất, 
 • cung cấp bằng chứng bạn đã đăng ký xin kiểm tra với Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) khi nộp hồ sơ, và  
 • cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh được yêu cầu cùng với hồ sơ xin thị thực. 

Thị thực Tạm thời dành cho Sinh viên Quốc tế mới tốt nghiệp tại Australia trong Chương trình làm việc sau khi tốt nghiệp dành cho sinh viên mới tốt nghiệp có bằng cấp của một cơ sở giáo dục Australia.  

Thị thực Tạm thời cho Sinh viên Quốc tế áp dụng cho sinh viên mới tốt nghiệp từ cơ sở giáo dục của Australia với các kỹ năng và bằng cấp có liên quan tới nghề nghiệp cụ thể. Với chương trình này, bạn cần đề cử một nghề nghiệp từ danh sách nghề nghiệp có tay nghề. Bạn cũng cần cung cấp bằng chứng bạn đã đăng ký (hoặc đã đạt được) đánh giá kỹ năng cho nghề nghiệp được đề cử.  

Thời gian cư trú và quyền làm việc 

Thời gian cư trú theo Thị thực Tạm thời dành cho Sinh viên Quốc tế mới tốt nghiệp tại Australia (thị thực 485) khác nhau tùy thuộc vào khóa học bạn đã học và loại thị thực bạn đăng ký:  

 • Người có Thị thực Tạm thời dành cho Sinh viên Quốc tế mới tốt nghiệp tại Australia (Chương trình làm việc sau khi tốt nghiệp - Post-Study Work) thường có thể cư trú ở Australia từ hai đến bốn năm, tùy thuộc vào cấp học và bằng cấp của bạn.
 • Sinh viên tốt nghiệp với một số bằng cấp nhất định đủ điều kiện học thêm hai năm (xem dưới đây để biết thêm thông tin).            
 • Thị thực Tạm thời dành cho Sinh viên Quốc tế mới tốt nghiệp tại Australia (Chương trình làm việc sau khi tốt nghiệp, Graduate Work) thường cho phép bạn cư trú và làm việc ở Australia tối đa 18 tháng. Thị thực này đã tạm thời tăng lên 24 tháng.  
 • Những người mang hộ chiếu của Hồng Kông hoặc Anh có Thị thực Tạm thời dành cho Sinh viên Quốc tế mới tốt nghiệp tại Australia đầu tiên của họ (chương trình làm việc sau khi tốt nghiệp có thể ở lại Australia trong 5 năm.   

Gia hạn giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp 

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, sinh viên tốt nghiệp có bằng cấp trong Danh sách Bằng cấp Đủ điều kiện của Bộ Giáo dục (EQL) sẽ đủ điều kiện được gia hạn thêm hai năm đối với thị thực Chương trình làm việc sau khi tốt nghiệp: 

 • Bốn năm đối với người tốt nghiệp Cử nhân, tăng hai năm so với trước đây. 
 • Năm năm đối với người tốt nghiệp Thạc sĩ, tăng từ ba năm so với trước đây. 
 • Sáu năm đối với người tốt nghiệp Tiến sĩ, tăng từ bốn năm so với trước đây. 

Người có thị thực đủ điều kiện 

Sinh viên tốt nghiệp đã có Thị thực Tạm thời dành cho Sinh viên Quốc tế mới tốt nghiệp tại Australia trong Chương trình làm việc sau khi tốt nghiệp và đã hoàn thành bằng cấp đủ điều kiệncó thể đăng ký gia hạn hai năm bằng cách sử dụng ImmiAcocunt mà không phải mất phí đăng ký. 

Những sinh viên tốt nghiệp có bằng cấp đủ điều kiện xin Thị thực Tạm thời dành cho Sinh viên Quốc tế mới tốt nghiệp tại Australia trong Chương trình làm việc sau khi tốt nghiệp vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2023 sẽ được gia hạn thêm hai năm. 

Người nộp đơn có bằng cấp đủ điều kiện đã học tập, cư trú và làm việc tại khu vực nông thôn ở Australia có thể nộp đơn xin gia hạn trong Chương trình làm việc sau khi tốt nghiệp thứ hai.  

Giới hạn gia hạn 

Người nộp đơn có bằng cấp đủ điều kiện chỉ có thể được gia hạn thêm hai năm một lần. Không thể nộp đơn xin gia hạn thêm nữa và các đơn xin gia hạn tiếp theo sẽ không hợp lệ. 

Lựa chọn cho những người có Thị thực Tạm thời dành cho Sinh viên Quốc tế mới tốt nghiệp tại Australia khác 

Những người có Thị thực Tạm thời dành cho Sinh viên Quốc tế mới tốt nghiệp tại Australia đang làm việc tại Australia hoặc có lời mời làm việc tại Australia có thể đủ điều kiện để được cấp thị thực Sự kiện Đại dịch COVID-19 (thị thực 408) với thời gian cư trú 2 năm, nếu: 

 • Thị thực Tạm thời dành cho Sinh viên Quốc tế mới tốt nghiệp tại Australia đã hết hạn hoặc sẽ hết hạn trong khoảng 1 tháng 9 năm 2022 và 1 tháng 7 năm 2023, hoặc 
 • bạn đã có Thị thực Tạm thời dành cho Sinh viên Quốc tế mới tốt nghiệp tại Australia trong suốt thời kỳ đại dịch (và không đủ điều kiện cho chương trình Thay thế dưới đây). 

Hãy đánh giá các lựa chọn của bạn một cách cẩn thận. Nếu bạn được cấp thị thực Sự kiện Đại dịch COVID-19 (thị thực 408), bạn sẽ không đủ điều kiện để xin gia hạn Thị thực Tạm thời dành cho Sinh viên Quốc tế mới tốt nghiệp tại Australia (thị thực 485).  

Đối với thị thực Sự kiện Đại dịch, bạn phải nộp đơn 90 ngày trước khi Thị thực Tạm thời dành cho Sinh viên Quốc tế mới tốt nghiệp tại Australia của bạn hết hạn, hoặc 28 ngày sau khi Thị thực Tạm thời dành cho Sinh viên Quốc tế mới tốt nghiệp tại Australia của bạn hết hạn để đủ điều kiện.  

Cách nộp hồ sơ 

Truy cập Trang web của Bộ Nội vụ để biết hướng dẫn từng bước về cách nộp đơn trực tuyến bằng cách sử dụng ImmiAccount.  

Thị thực thay thế do dịch bệnh COVID-19 

Những người có thị thực Thị thực Tạm thời dành cho Sinh viên Quốc tế mới tốt nghiệp tại Australiai hiện tại và trước đây (thị thực 485) đã mất thời gian ở Australia do hạn chế đi lại quốc tế vì đại dịch COVID-19 có thể nộp đơn xin thị thực thay thế.  

Để đủ điều kiện, bạn phải có Thị thực Tạm thời dành cho Sinh viên Quốc tế mới tốt nghiệp tại Australia được cấp trước ngày 15 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực vào hoặc sau ngày 1 tháng 2 năm 2020 và đã hết thời gian cấp thị thực do các hạn chế đi lại liên quan đến đại dịch COVID-19 của Australia. Vui lòng kiểm tra khả năng hội đủ điều kiện của bạn và tìm hiểu thêm về thị thực này tại trang web của Bộ Nội vụ.