Chiến lược Nhập cư của Australia có ý nghĩa gì với bạn

Tăng cường tính toàn vẹn và chất lượng của các chương trình giáo dục quốc tế của Australia, bảo vệ và hỗ trợ bạn.

Nội dung chính

22 December 2023

Chiến lược Nhập cư của Chính phủ Australia được công bố vào ngày 11/12/2023.

Chiến lược này được thiết kế để tăng cường tính toàn vẹn và chất lượng của các chương trình giáo dục quốc tế của Australia, bảo vệ sinh viên quốc tế tốt hơn và hỗ trợ sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ phát huy tiềm năng của mình hiệu quả nhất.

Sinh viên quốc tế luôn được chào đón và đánh giá cao tại Australia. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn có trải nghiệm tốt nhất có thể ở đây và hỗ trợ bạn sử dụng bằng cấp của Australia để thành công trong sự nghiệp.

Các sinh viên quốc tế chân chính có thể cảm thấy chào đón, an toàn và được hỗ trợ để tiếp cận nền giáo dục chất lượng hàng đầu của Australia.

Các điểm chính trong chiến lược

Lộ trình rõ ràng cho các sinh viên đã tốt nghiệp

Chiến lược này cung cấp một lộ trình rõ ràng cho các sinh viên tốt nghiệp, bao gồm các cơ hội ở lại và làm việc tại Australia trong một thời gian giới hạn, và đối với các sinh viên tốt nghiệp có lộ trình trở thành thường trú nhân – nếu kỹ năng và bằng cấp của bạn cần thiết đối với Australia. Điều này sẽ giúp các sinh viên tốt nghiệp lập kế hoạch tương lai tốt hơn khi chọn phát triển sự nghiệp tại Australia hay quốc gia khác.

Để điều chỉnh sự cân bằng, Chiến lược này sẽ hạn chế tình trạng “nhảy thị thực” hiện nay giữa các loại thị thực tạm thời để không tạo lộ trình cho xin thường trú nhân.

Yêu cầu về sinh viên chân chính

Đối với thị thực sinh viên, yêu cầu về Bản Giải trình Sinh viên Chân chính (GS) mới sẽ được thay cho Bản Giải trình Nhập cư với Mục đích Trung thực (GTE) để giúp Bộ Nội Vụ chọn lọc sinh viên có mục đích đi học thực sự. Điều này sẽ giúp cải thiện quy trình nộp đơn và đảm bảm rằng sinh viên quốc tế chân chính có thể tiếp tục được tiếp cận với hệ thống giáo dục của Australia.

Nâng mức yêu cầu về trình độ tiếng Anh

Từ đầu năm 2024, Chính phủ Australia sẽ nâng mức yêu cầu về trình độ tiếng Anh mà các sinh viên cần đáp ứng để xin thị thực Sinh viên (Student Visa) và thị thực Tạm trú cho sinh viên mới tốt nghiệp (Temporary Graduate Visa). Yêu cầu tiếng Anh mới sẽ hỗ trợ tốt hơn cho kết quả học tập và tìm việc làm của sinh viên. 

  • Đối với thị thực Tạm trú cho sinh viên mới tốt nghiệp, điểm IELTS yêu cầu (hoặc các chứng chỉ tương đương) sẽ nâng từ 6.0 lên 6.5.
  • Đối với thị thực Sinh viên, điểm IELTS yêu cầu (hoặc các chứng chỉ tương đương) sẽ nâng từ 5.5 lên 6.0.
    • Đối với những sinh viên bắt đầu khóa học tiếng Anh (ELICOS), điểm IELTS  yêu cầu (hoặc các chứng chỉ tương đương) sẽ nâng từ 4.5 lên 5.0.
  • Đối với những sinh viên đang theo học các chương trình dự bị đại học hoặc các chương trình liên thông, điểm IELTS yêu cầu (hoặc các chứng chỉ tương đương) là từ 5.5.

Các yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với các cơ sở giáo dục

Chính phủ Australia đang đưa ra các biện pháp mới nhằm tăng cường tính trung thực và chất lượng của các chương trình giáo dục tại Australia dành cho sinh viên quốc tế.

  • Một bộ phận mới chuyên giám sát tính tuân thủ về đào tạo nghề sẽ được quản lý bởi Cơ quan Chất lượng Kỹ năng Australia (ASQA) để đảm bảo sinh viên nhận được nền giáo dục và đào tạo chất lượng cao nhất.
  • Các cơ sở giáo dục sẽ được mở rộng quyền truy cập vào dữ liệu của các công ty tư vấn giáo dục, nhằm giúp các cơ sở này làm việc với các công ty tư vấn giáo dục chất lượng cao.
  • Đạo luật Dịch vụ Giáo dục dành cho Sinh viên Quốc tế năm 2000 (Đạo luật ESOS) sẽ được thay đổi để tăng cường các bài kiểm tra hiện tại “hợp lý và phù hợp” dành cho các cơ sở giáo dục đã đăng ký cung cấp chương trình đào tạo cho sinh viên quốc tế.

Đơn giản hóa thị thực Tạm trú cho Sinh viên mới tốt nghiệp

Thời hạn của thị thực làm việc sau tốt nghiệp sẽ thay đổi. Tuy nhiên, thị thực Tạm trú cho sinh viên mới tốt nghiệp của Australia vẫn sẽ giúp bạn có đủ thời gian để tích lũy kinh nghiệm làm việc có giá trị và thể hiện kỹ năng với các nhà tuyển dụng.

Nếu bạn được tuyển dụng cho các công việc kỹ năng cao trong thời gian sử dụng thị thực làm việc sau tốt nghiệp có thể nộp đơn xin thị thực diện Kỹ năng theo Yêu cầu mới với thời hạn 4 năm. Thị thực này sẽ định hình rõ hơn con đường trở thành thường trú nhân tại Australia.

Thời gian lưu trú đối với công dân Ấn Độ sẽ không thay đổi, như đã thỏa thuận trong Hiệp định Thương mại và Kinh tế Australia - Ấn Độ. Chi tiết tại Chiến lược Nhập cư