Có rất nhiều học bổng, khoản tài trợ và hỗ trợ có thể giúp bạn giảm gánh nặng tài chính khi du học Úc. Một số chương trình học bổng chính phủ Úc do Chính phủ Australia cung cấp, một số khác do các cơ sở giáo dục, các tổ chức công lập và tư nhân cung cấp.

Chương trình Học bổng Chính phủ Úc

Chương trình Học bổng Chính phủ Úc (AAS) có độ uy tín cao và đầy tính cạnh tranh. Chương trình học bổng này cung cấp tài trợ cho sinh viên đến từ một số quốc gia đang phát triển, những người có tố chất lãnh đạo và tạo động lực thay đổi cho tương lai. Chương trình được thiết kế để trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở về nước và đóng góp cho sự phát triển của đất nước sau khi tốt nghiệp.   

Học bổng chính phủ Úc - Chương trình Học bổng Vùng của Australia (Destination Australia Program - DAP)

Chương trình Học bổng Vùng của Australia (DAP) là một chương trình học bổng chính phủ Úc nhằm tài trợ cho các cơ sở giáo dục đại học đủ điều kiện để cấp học bổng cho sinh viên trong nước và sinh viên quốc tế đến du học Australia. Chương trình Học bổng Vùng của Australia dành cho sinh viên theo học các khóa học từ Chứng chỉ IV đến bằng tiến sĩ (chẳng hạn như chương trình đào tạo tiến sĩ PhD) trong tối đa bốn năm tại các cơ sở đào tạo theo vùng trên khắp Australia. Điều này có nghĩa là học bổng áp dụng cho bất cứ nơi nào ngoài các thành phố lớn ở Australia.

Học bổng chính phủ Úc - Chương trình Đào tạo Nghiên cứu của Chính phủ Australia (RTP)

Chương trình Đào tạo Nghiên cứu của Chính phủ Australia (RTP) hỗ trợ sinh viên trong nước và sinh viên quốc tế lấy bằng tiến sĩ nghiên cứu và thạc sĩ nghiên cứu. Tìm hiểu thêm về Chương trình Đào tạo Nghiên cứu của Chính phủ Australia tại trang web của Bộ Giáo Dục. Đơn xin học bổng này được gửi trực tiếp đến một trường đại học tham gia chương trình.

Các trường đại học ở Úc có học bổng theo cơ sở giáo dục

Các cơ sở giáo dục Australia thường xuyên cấp học bổng cho sinh viên quốc tế đủ tiêu chuẩn, dựa trên thành tích học tập. Bạn có thể tìm kiếm các trường đại học ở Úc có học bổng trên Công cụ Tìm kiếm khóa họccủa chúng tôi. Nếu bạn không thấy những gì bạn định tìm kiếm, hãy liên hệ với bộ phận tuyển sinh hoặc văn phòng quốc tế tại cơ sở giáo dục mà bạn đăng ký để biết thêm thông tin.

Chương trình Học bổng dành cho sinh viên đến từ Vương quốc Anh 

Có học bổng dành riêng cho sinh viên đến từ Vương quốc Anh.  

Học bổng dành cho sinh viên đến từ Hoa Kỳ

Sinh viên Hoa Kỳ thường có thể được chương trình Trợ cấp Tài chính Hoa Kỳ hỗ trợ một đến hai học kỳ du học ở các cơ sở giáo dục tại Australia.  

Nhiều tổ chức quốc tế và từ thiện cấp học bổng Hoa Kỳ cho sinh viên quốc tế, bao gồm chương trình Fulbright. Bạn có thể tìm hiểu đầy đủ các loại học bổng du học tại trang web của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), cũng như học bổng dành cho quân nhân và cựu chiến binh Hoa Kỳ.

Bạn phải nộp hồ sơ các chương trình học bổng Australia này ở đất nước của bạn.