Cần làm gì trong tình huống khẩn cấp

Những dịch vụ khẩn cấp tại Australia phổ biến và được trang bị tốt để hỗ trợ bạn. Tìm hiểu thêm về hỏa hoạn, cấp cứu, và các dịch vụ cảnh sát để bạn chuẩn bị.

Các mạng lưới hỗ trợ khẩn cấp ở Australia trải rộng và được trang bị tốt cho các tình huống khẩn cấp. Dịch vụ cứu hỏa, cứu thương và cảnh sát sẽ được cung cấp cho bạn khi bạn cần sự giúp đỡ nào về sức khỏe và an toàn.

Dù bạn ở bất kỳ đâu trên đất nước Australia, nếu có tình huống khẩn cấp đe dọa tính mạng, hãy gọi 000 (không không không). Cuộc gọi đó là miễn phí, ngay cả khi bạn gọi từ di động của mình. Một tổng đài viên sẽ trả lời và hỏi bạn cần sự hỗ trợ nào:

  • Cảnh sát
  • Cứu hỏa
  • Xe cứu thương

Nếu bạn không chắc chắn mình cần sự hỗ trợ nào, chỉ cần nói với tổng đài viên bạn gọi vì việc gì và họ sẽ hướng dẫn giúp bạn. Nếu bạn không nói tiếng Anh, hãy nói với tổng đài viên ngôn ngữ của bạn và bạn sẽ được kết nối với phiên dịch viên là người có thể hỗ trợ bạn. Giữ bình tĩnh là điều rất quan trọng. Giữ bình tĩnh là điều rất quan trọng. Tổng đài viên sẽ hỏi những câu hỏi, như là: vị trí của bạn ở đâu, tình huống khẩn cấp là gì, có bao nhiêu người liên quan.

Đây Là một số ví dụ mà bạn nên gọi 000:

  • Có ai đó bị thương hay cần sự giúp đỡ khẩn cấp về y tế.
  • Nếu tính mạng hay tài sản của bạn đang bị đe dọa.
  • Nếu bạn vừa chứng kiến một tai nạn hay tội ác nghiêm trọng.

Các tình huống khẩn cấp tại trường của bạn

Hầu hết trường đều có đội an ninh nội bộ mà bạn có thể dễ dàng liên hệ. Chi tiết liên hệ của họ sẽ nằm trong thông tin nhập học của bạn, nhưng nếu không có, hãy liên hệ nhân viên hỗ trợ sinh viên quốc tế của trường để lấy số điện thoại và địa chỉ văn phòng của họ. Nếu đó là tình huống khẩn cấp đe dọa tính mạng, bạn vẫn nên gọi 000 dù bạn đang ở trường hay trong khuôn viên trường.

Rate this page

  • Rate as Helpful1 Helpful votes
  • Rate as Not helpful1 Not helpful votes