Chi phí học tập

Chi phí học tập tại Australia tùy thuộc vào trường và trình độ học tập mà bạn chọn. Sử dụng bảng bên dưới để biết chỉ dẫn của các chi phí.

Chi phí cho việc học tập tại Australia phụ thuộc vào cơ sở đào tạo và bậc học mà bạn chọn

Là sinh viên quốc tế, bạn phải hoàn thành chi phí trước khi nhập học. Bạn có thể sử dụng công cụ Tìm Kiếm Khóa Học trên trang web này để tìm các khóa học phù hợp cùng thông tin về chi phí khóa học, tài liệu khóa học và các trang thiết bị của trường.

Tham khảo chỉ dẫn về chi phí khóa học của các loại văn bằng khác nhau như sau:

  • Phổ thông: - $7,800 - $30,000
  • Học tiếng Anh: - Khoảng $300 một tuần tùy theo thời lượng khóa học
  • Giáo dục nghề nghiệp (Chứng chỉ I - IV, Cao đẳng và Cao đẳng Nâng cao): - $4,000 - $22,000
  • Đại học: - $20,000 - $45,000 *
  • Thạc Sỹ : - $22,000 - $50,000 *
  • Tiến Sỹ: - $18,000 - $42,000 *

* Lưu ý: mức học phí này không áp dụng cho các ngành học chuyên môn cao như thú y hay y khoa

Tất cả các chi phí hàng năm được tính theo đô la Australia. Để chuyển đổi qua tỉ giá của bạn, tham khảo trang web http://www.xe.com

Rate this page

  • Rate as Helpful1 Helpful votes
  • Rate as Not helpful3 Not helpful votes