Cựu sinh viên

Các hội cựu du học sinh và các mối quan hệ là cách tuyệt vời nhất để giữ liên lạc với bạn bè và bạn cùng lớp cả ở trong nước và ở nước ngoài - tìm hiểu làm thế nào bạn có thể được lợi từ điều này.

2.5 million Australian alumni

Các hội và mạng lưới cựu sinh viên là cách tuyệt vời để giữ liên lạc với bạn bè và các bạn cùng lớp

Bạn có thể tìm và tham gia vào các hội cựu sinh viên ở cả Australia và khi về nhà dựa vào trường cụ thể, khóa học, hoặc những sinh viên khác từ nước bạn. Hầu hết các nhóm và câu lạc bộ hoạt động trực tuyến, vì thế rất dễ để trở thành một thành viên tích cực.

Một số lý do tham gia nhóm cựu sinh viên là:

  • Bắt đầu sự nghiệp của bạn: Các cực sinh viên cùng làm việc trong lĩnh vực của bạn có thể là nguồn hỗ trợ tuyệt vời giúp bạn thiết lập sự nghiệp của mình. Họ có thể hướng dẫn bạn về đặc thù ngành công nghiệp tại địa phương và chủ doanh nghiệp thông qua các bản tin và ấn phẩm của hội cựu sinh viên.
  • Giữ liên lạc: tham gia nhóm cựu sinh viên sẽ giúp bạn giữ liên lạc thông qua các sự kiện xã hội thường xuyên của nhóm.
  • Hỗ trợ: Mạng lưới cựu sinh viên có nhiều người đang làm việc tại nơi bạn sinh sống có thể chia sẻ kinh nghiệm của họ và hỗ trợ bạn trong quá trình bắt đầu phát triển kinh nghiệm bản thân một cách chuyên nghiệp.
  • Sẻ chia: Các nhóm cựu sinh viên là cách tuyệt vời để gắn kết các đồng nghiệp và cố vấn giữa các sinh viên cũ và hiện tại, và khi trở thành một cựu sinh viên, bạn có cơ hội giúp đỡ sinh viên định hướng cuộc sống và học tập theo cách bạn đã từng làm. Các hội cựu sinh viên tổ chức nhiều hoạt động từ thiện và giúp đỡ cộng đồng, vì vậy khi là một thành viên bạn có thể tham gia dễ dàng.

Rate this page

  • Rate as Helpful1 Helpful votes
  • Rate as Not helpful0 Not helpful votes